Prosjektkoordinator

Kombinasjonen av teori og praktisk museumsarbeid i studiet er svært verdifullt i jobben, sier Ragnhild Dannevig. Hun har master i museologi og jobber ved Museum for universitets- og vitenskapshistorie ved UiO.

Ragnhild Dannevig

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Museum for universitets- og vitenskapshistorie formidler, dokumenterer, forvalter og bidrar til økt kunnskap om historien til Universitetet i Oslo. Museet skal synliggjøre universitets- og vitenskapshistorien og bevare den for ettertiden. Mine viktigste oppgaver i museet er å samle, dokumentere, forske på og bevare historiske gjenstander. Jeg jobber med gjenstander som befinner seg i museumsmagasin eller rundt om i de ulike bygningene til universitetet.

Jeg er ofte på befaring i en av universitetets bygninger for å samle inn eller dokumentere eldre gjenstander eller gjenstandssamlinger. En viktig oppgave er å bedre oppbevaringsforholdene og forske på hva gjenstandene har blitt brukt til. Jeg leter i arkiver eller snakker med de menneskene som har brukt gjenstandene og som har verdifull kunnskap om disse. På den måten sikres gjenstandenes historie slik at de kan brukes i utstillinger, i vitenskapshistoriske publikasjoner eller som kilder i forskningsprosjekter.

- Hva liker du best med jobben din?

Jeg setter stor pris på at jeg har varierte arbeidsoppgaver. En vanlig dag kan bestå av både grunnforskning og praktisk museumsarbeid. Jeg driver med magasinforvaltning, skriver utstillingstekster, håndterer gjenstander, leter i arkiver, utvikler manualer, snakker med informanter, monterer utstillinger og gjenskaper historiske interiører. En veldig fin ting med jobben min er at jeg får jobbe med nesten alle fagfeltene som finnes på universitetet.

Jeg jobber med kunnskapsrike mennesker og jeg lærer mye om de ulike fagene, fakultetene eller bygningene. Det er spesielt gøy å komme inn i bygninger eller rom med gjenstander som har stått urørt i lang tid. Da nøster jeg opp historien til gjenstandene, det er som et detektivarbeid!

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Museologiutdannelsen har gitt meg et godt grunnlag for å jobbe på museum. Tverrfagligheten i museologi har utstyrt meg med kjennskap til alle de ulike fagene og temaene et museum formidler. Da jeg skrev masteroppgave lærte jeg intervjuteknikk, kildekritikk og hvordan grunnforskning foregår. Det har vært nyttig i den jobben jeg har i dag.

På studiet hadde vi et undervisningsopplegg som krevde deltagelse og engasjement. Vi jobbet mye i grupper, besøkte museer, snakket med fagmiljøer og ble kjent med museumsfeltet. Et godt klassemiljø og faglig engasjement har resultert i at ni av oss som studerte sammen utga en bok om museologi i 2014.

Variasjonen i studiet har vært en fint å ha med seg i arbeidslivet. Noe av det viktigste fra studiet var et praksisopphold på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Jeg synes det er veldig bra at vi fikk muligheten til å være i et museum over to måneder og bli kjent med hvordan man jobber. Kombinasjonen av å lære om museologisk praksis på HF og selv praktisere museumsarbeid har vært verdifull.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Jeg var i det første kullet som tok mastergrad i museologi og jobbmulighetene var derfor mindre kjent enn de ville vært i andre utdanningsløp. Som museolog er du allsidig og kan gjøre veldig mye forskjellig. Jeg jobbet deltid i galleri og på museum under studiet, noe som jeg tror bidro til at jeg fikk den jobben jeg har i dag.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 27. juni 2018 16:20 - Sist endret 11. mars 2021 14:30