Historiker

Jobben som historiker i Stiftelsen Arkivet gir meg mulighet til å kombinere historiefaglig fordypning med et aktuelt samfunnsperspektiv, sier Thomas V. H. Hagen.

Thomas V.H. Hagen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Stiftelsen Arkivet holder til i en bygning som var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet fra 1942 til 1945. I kjelleren har vi en utstilling som besøkes av over 7000 skoleelever årlig. Min jobb er å sørge for at vår historieformidling på den ene siden er forskningsbasert og solid, og på den andre siden aktuell og relevant for besøkende i dag. Jeg har også ansvaret for å besvare de mange henvendelsene fra publikum om annen verdenskrigs historie. I tillegg driver jeg egen forskning på kinoen i Norge 1940-45. 

- Hva liker du best med jobben din?

- Mulighetene jobben gir for å kombinere faglig fordypning med et aktuelt samfunnsperspektiv. Teoretisk, kreativt og praktisk arbeid går hånd i hånd. Vi samarbeider tett med de andre organisasjonene på huset og andre institusjoner om alt fra konferanser og seminarer til debatter, filmserier, kunstutstillinger, undervisningsopplegg og bokutgivelser. Gjennom dette er vi med på å sette dagsorden i regionen innen temaområdene krig og fred, demokrati og menneskerettigheter.  

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Historiekompetanse er en måte å tenke og arbeide på, og gir gode forutsetninger for å mestre ulike typer jobber. Jeg lærte å bli en god leser, være skeptisk til hva kilder forteller, tenke analytisk, og å formulere meg presist og nyansert. Historieutdanning er allmenndannende, gir oversikt og styrke til  å se muligheter for endring i eget liv, i samfunnet og verden – samtidig som den åpner for den spesielle dedikasjonen for det smale, for den som ønsker det. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- For noen kan det nok virke riktig å tenke nåtidssmart: hva er det samfunnet har bruk for i dag – eller helst i morgen? Jeg har aldri gjort valg i min utdanning ut fra en sånn tankegang. Følg hjertet! Hva som interesserer kan jo skifte og gå i faser, men det vil aldri være galt å kunne noe virkelig godt. Det du kan, får du bruk for.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30