Arkeolog og antikvar

Kunnskap om typologi, arkeologiske perioder, kildekritikk og metodikk er forutsetninger for å gjøre en god jobb, forteller arkeolog Silje Hauge, som arbeider hos Byantikvaren i Oslo.

Silje Hauge

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Oppgavene mine er blant annet saksbehandling etter kulturminneloven, og å koordinere den arkeologiske feltsesongen hos Byantikvaren. Dette innebærer både å vurdere utbyggingsområder med tanke på potensial for funn av kulturminner, å følge opp arbeidet i felt og hjelpe til med tolkning av funnene som gjøres.

- I tillegg har jeg ulike formidlingsoppgaver, for eksempel i forbindelse med skilting og skjøtsel av kulturminner, og som ansvarlig for et formidlingsopplegg rettet mot skoleklasser i Oslo. 

- Hva liker du best med jobben din?

- Oppgavene mine er allsidige, og jeg liker godt at jeg får tatt del i både de praktiske og de teoretiske sidene ved arkeologien. Dagene hos Byantikvaren kan være ganske hektiske, men jeg lærer mye om saksgang og prioritering. Å formidle kunnskap om forhistorien i Oslo til publikum er også en del av jobben jeg synes er morsom.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Utdanningen er relevant for den delen av jobben som går på tolkning av funn, og å kunne sette funnene vi gjør inn i en forskningsmessig og faghistorisk sammenheng. Kunnskap om typologi, arkeologiske perioder, kildekritikk og metodikk er forutsetninger for å gjøre en god jobb.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- I min bransje er det lurt å søke feltarbeid allerede mens du er student, felterfaringen er avgjørende for muligheten til å få jobbe som arkeolog. Man bør være forberedt på at det er vanskelig å få fast jobb, de fleste må arbeide på korte engasjementer en god stund etter ferdig utdannelse. Det er derfor viktig at man synes fagfeltet er såpass spennende at det veier opp for usikre jobbmuligheter.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30