UNESCO-koordinator

Dra gjerne på utveksling, arbeidsgivere liker folk med internasjonal erfaring, anbefaler UNESCO-koordinator Herdis Hølleland, arkeolog med doktorgrad i kulturarvstudier.

Herdis Hølleland (foto: Halvard Hølleland)

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg jobber som koordinator for en verdensarvnominasjon i Vestfold fylkeskommune og fungerer dermed som et kontaktledd mellom nasjonale og lokale myndigheter. Jeg bidrar med å utarbeide og revidere planer og søknadstekster som inngår i verdensarvnominasjonen og deltar i nasjonale og nordiske nettverk for verdensarvforvaltning. I tillegg er jeg med å initiere og utvikle nye samarbeidsprosjekter knyttet til formidling, forskning og forvaltning av kulturminner i Vestfold.

- Hva liker du best med jobben din?

Jeg får jobbet som fagperson samtidig som jeg er del av større faggruppe som jobber sammen om en felles sak. Det skaper et godt arbeidsmiljø hvor en får bruke kunnskapen en har tilegnet seg gjennom utdanning samtidig som en har mulighet til å videreutvikle seg som fagperson.  

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Jeg har en jobb som ligger veldig tett opp til det jeg skrev doktorgrad om – verdensarvforvaltning. Ettersom nominasjonen jeg jobber med handler om vikingtid får jeg også brukt kunnskap og kontaktnettverk jeg fikk da jeg tok mastergrad i arkeologi. Kanskje mer enn selve utdanningen er det tema for doktorgradsavhandlingen som gjør at jeg bruker jeg kunnskap og erfaringer fra tida på universitetet hver eneste dag.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Yrkesrelevante erfaringer du bygger opp parallelt med studiene er vel så viktig som graden du tar på universitetet. Innenfor humsam-fagene fungerer graden ofte bare som en inngangsport til å søke jobber – det er erfaringene du har i tillegg som gjør at du skiller deg ut og får jobber. Dra gjerne på utveksling, arbeidsgivere liker folk med internasjonal erfaring.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30