Kulturkonsulent

Husk at det er nok av spennende og interessante jobber også utenfor storbyene, sier Kristan Juel, historiker og kulturkonsulent i Sande kommune.

Kristian Juel

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Hovedsakelig arbeider jeg med tilrettelegging for kulturarrangementer i kommunens skoler og barnehager gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle bæremeisen, kontakt og rådgiving overfor lokale kultur- og idrettsforeninger, rådgiving og behandling av spillemiddelsøknader, kommunalplaner, politiske saker og generell saksbehandling. Utover disse faste oppgavene kommer større og mindre kulturarrangementer og -initiativ i kommunal regi eller i samarbeid med andre instanser, lag og foreninger. 

- Hva liker du best med jobben din?

- Jobben er variert og selvstendig. Egne initiativ er avgjørende for å gjøre en god jobb og samtidig viktige for å skape en interessant og utviklende arbeidsdag. Jeg setter også pris på å arbeide i en mindre kommuneadministrasjon der det er kort vei både til det administrative lederskap og til politikerne. Det er dessuten lærerikt og interessant å få innsikt i hvordan den offentlige forvaltningen og det lokalpolitiske systemet fungerer.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- I en mindre kommuneadministrasjon er det mange ulike fagbakgrunner og ulikt utdanningsnivå. Derfor vil man nærmest uansett ha en unik fagbakgrunn og kompetanse. HF-utdanning er kulturutdanning og dermed i høyeste grad relevant for jobben. Solid kulturutdanning gir også tyngde i møte med kollegaer og det lokale kulturlivet.

Høyere utdanning kan også øke evnen til å heve blikket, møte problemstillinger fra alternative kanter og perspektiv. Forhåpentligvis fører dette til at jeg ikke kun tenker smidig drift for å få ting unna, men yter mitt for å bidra til et variert og utviklende kulturtilbud i kommunen.

Gjennom utdanningen har jeg også fått formidlingserfaring og økt min språkbevissthet. Dette er en viktig lærdom, ikke bare i kommunikasjonen med publikum, men også i den politiske saksbehandlingen hvor man ofte må formidle avanserte sakskomplekser på en korrekt og greit forståelig måte.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Det er ikke alltid helt enkelt å finne fram til drømmejobben. Da jeg var ferdig med utdannelsen, var jeg fremdeles usikker på hva jeg kunne tenke meg å arbeide med.
Det var derfor viktig for meg å bruke tid og samle erfaring, blant annet gjennom ulike midlertidig stillinger, for å finne ut av hva jeg kunne tenke meg å bli. Jeg søkte på mange stillinger som jeg ikke fikk før jeg fikk jobb i Kulturtjenesten i Sande kommune. Da først følte jeg at jeg kom inn i en sektor som jeg kunne tenke meg å bli værende i.

For egen del ble det etter hvert nødvendig å søke jobb utenfor hovedstaden. Det kan være vanskelig å få tak i drømmejobben i Oslo der det er mange om beinet. Av egen erfaring viser det seg at det er nok av spennende og interessante jobber også utenfor storbyene.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30