Konservator og formidler

Kulturhistoriestudiet har gitt Hilde Serine Krogstad et nettverk av dyktige folk som hun kan kontakte dersom hun skulle trenge faglige råd i sitt arbeid ved Østfoldmuseene.

Hilde Serine Krogstad (Foto: Espen Nordenhaug)

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg har ansvaret for det meste av den utadrettede virksomheten ved museet: Omvisninger for ulike grupper, formidlingen i friluftsmuseet i sommersesongen, museumsbutikken, utstillinger, arrangementer med mer. I tillegg bidrar jeg i samlingsforvaltningen.

- Hva liker du best med jobben din?

- At jeg får brukt all kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studiene, og at jeg stadig får muligheten til å lære noe nytt.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Kulturhistoriestudiet, i kombinasjon med relevant jobberfaring, har gitt meg et godt utgangspunkt for både formidlingsarbeidet og arbeidet med gjenstandssamlingen. Videre har jeg fått kjennskap til relevante kilder og til hvordan disse kan og bør benyttes. Jeg har også fått et nettverk av dyktige folk som jeg kan kontakte når jeg trenger faglige råd.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Studer det du er virkelig interessert i, og benytt alle muligheter til å skaffe deg relevant jobberfaring ved siden av studiet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30