Forfatter og journalist

Alt jeg har lært av metode i historiefaget bruker jeg så godt som daglig, både som forfatter og journalist, sier Oda Faremo Lindholm.

Oda Faremo Lindholm (foto:Sebastian Ludvigsen, Tinagent)

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Helt konkret: research, kildearbeid og tekstproduksjon. Både som journalist og forfatter er det viktig å ha øye for de gode ideene, for så å klare å bygge fullverdige saker ut av dem. Det krever grundig bakgrunnsarbeid, en evne jeg definitivt har fått med meg fra studiene i historie.

- Hva liker du best med jobben din?

At jeg står forholdsvis fritt til å jobbe med de ideene jeg selv kommer opp med. Med bøker får man i tillegg arbeide virkelig i dybden, kanskje over flere år, med et tema som engasjerer deg. Det er et vanvittig privilegium.Samtidig jobber man forholdsvis mye alene, og det kan være et aber for noen. Selv syns jeg det er deilig med den friheten det gir.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Det å skrive sakprosabøker er jo nærmest en direkte overføring av å arbeide med en historiemaster. Sånn sett føler jeg at jeg nærmest ikke kunne ha valgt en mer treffende utdanning. Det å vite hvor man skal lete etter kilder, hvordan man gjør arkivarbeid, å bedrive kildekritikk, hvordan disponere stoff og å bygge en effektiv beretning. Mer eller mindre alt jeg har lært av metode i historiefaget er noe jeg bruker så godt som daglig. Det samme gjelder i journalistikken. Som samfunnsjournalist er det å ha solid kunnskap om norsk politisk historie en vanvittig god bagasje, samtidig som en del av metodearbeidet fra historie også er svært relevant for journalister.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Husk at du lærer lang mer av utdanningsprosessen enn bare de fakta du leser. Det er viktig å peile seg inn mot et tema du kanskje tenker å arbeide med senere, men det er også viktig å huske at metoden du lærer under et studie som oftest er anvendbar i svært mange forskjellige jobber. Forsøk også å få deg en studierelevant jobb ved siden av studiene, uavhengig av om denne er lønnet eller ei. Det å skaffe kontakter og konkret arbeidserfaring er enormt verdifullt når man skal søke på jobb.

Oda debuterte i 2014 med boken Bullshitfilteret på Gyldendal Norsk Forlag.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30