Kurator formidling

Oppsøk kunstinstitusjoner, gallerier og ulike kunstinstitusjoner for å få perspektiv på det du studerer, anbefaler Margrethe Lømo. Hun har en master i kunsthistorie og jobber som kurator formidling ved Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur.

Margrethe Lømo

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

- De viktigste oppgavene i mitt arbeid er å jobbe med tekst, gjøre utvalg av kunstverk, planlegge fremtidige utstillinger og formidle kunsten til publikum i alle aldre.

- Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker best med arbeidet er at det både er krevende og interessant. Få dager er like. Jeg må ofte utfordre meg selv og utføre oppgaver jeg ikke trodde jeg kunne, for så å mestre dem. Å studere og arbeide med kunsthistorie gir deg innblikk i både tidligere tider og din egen samtid på en måte du ellers ikke ville fått. Du kan være detektiv, nysgjerrig leser, skribent og formidler.

- Hva av det du lærte på HF har du hatt størst nytte av i denne jobben? 

- Med meg fra UiO har jeg verktøy og kunnskap som jeg bruker hver eneste dag i arbeidet. Når jeg konfronteres med nye saker jeg kan lite om, har jeg verktøyene jeg trenger for å finne informasjonen som behøves. Siden jeg tok store deler av utdannelsen som arbeidende alenemor har jeg også en god arbeidsmoral, en effektiv arbeidsstil og er god til å prioritere arbeidsoppgavene mine.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Viktigst av alt er å jobbe aktivt med det man skal lære underveis i studiene. Ikke la deg overrumple av store mengder pensum. Dann deg en viss oversikt, les og studer. Tør å stille de dumme spørsmålene både til forelesere, veiledere og medstudenter. Sett ord på det du tror du har forstått og vær aktiv i diskusjoner. Ved å sette ord på det du har lest lærer du bedre. Vær aktiv og oppsøk kunstinstitusjoner, gallerier og ulike kunstinstitusjoner for å få perspektiv på det du studerer.

Finn ut hva som motiverer deg og hold fast ved dette. Sette deg klare mål og jobb etter dem. Har du mulighet bør du forsøke å få deg relevant arbeid underveis i studiene. Det å jobbe aktivt med kunst og kunsthistorie vil hjelpe deg til å bli en klokere og bedre student.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 9. okt. 2017 10:31 - Sist endret 11. mars 2021 14:30