Seniorrådgiver

Jeg bruker fagene jeg studerte på HF i jobben min - hver dag, sier Marianne Berger Marjanovic, kunsthistoriker og seniorrådgiver i Norsk kulturråd.

Marianne Berger Marjanovic

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg jobber med å utvikle, iverksette og følge opp forsknings- og evalueringsprosjekter som gir ny kunnskap om kultursektoren. Vi gir også ut bøker og rapporter, arrangerer fagseminarer og gir råd i forskningspolitiske spørsmål som gjelder kultursektoren.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg jobber i et kunnskapsrikt miljø med mange flinke medarbeidere og lærer mye om utviklingen innen de ulike kunstområdene. Det liker jeg veldig godt. Det er også gøy å få brukt de fagene jeg studerte på Blindern.  

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Med spesialisering i nyere kunsthistorie og kunstteori har jeg mye å bidra med, det samme gjelder museumskunnskap og litteraturvitenskap. Evne til kritisk refleksjon, evne til å problematisere, se sammenhenger og analysere er andre generelle ferdigheter jeg har god bruk for i jobben.  

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Det er lurt å benytte seg av tilbudene om kompetansesamtale med programkonsulent og veiledning i søknadsskriving fra Karrieresenteret. Hvis man har tid og kapasitet kan det kanskje være en idé å ta mindre oppdrag mens man studerer, jobbe med verv eller studenttidsskrift. 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30