Konservator og kurator

Kunsthistorieutdanningen er mitt faglige utgangspunkt for all forskning og formidling jeg gjør ved Vigeland-museet , sier konservator Trine Otte Bak Nielsen.

Trine Otte Bak Nielsen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Mine viktigste arbeidsoppgaver knyttes til forvaltningen av Vigeland-museets samling og formidlingen av den. Museet er en skjult perle i Oslo med sin borggård med fontene, søyleganger og skulpturer som er omkranset av hele 13 utstillingssaler. Museet har en omfattende samling av skulpturer, tegninger og brev i tillegg til Vigelands bevarte leilighet og tilhørende bibliotek. I tillegg til samlingsarbeidet er museets skiftende utstillingsprogram med eldre kunst og samtidskunst innenfor det tredimensjonale feltet, blant mine viktigste arbeidsoppgaver.  

- Hva liker du best med jobben din?

- Arbeid med utstillinger er antagelig den delen av jobben jeg ser som mest utfordrende og interessant. Det å kunne gjennomføre et utstillingsprosjekt fra idè til ferdig utstilling er en utrolig spennende utfordring ved et relativt lite museum, fra formidlingsprogram, frakt og forsikring, til forskning og produksjon av utstillingskatalog, seminar og generelt informasjonsarbeid. Jeg setter stor pris på en variert arbeidsdag der det hele tiden er nye prosjekter på gang, fra leireverksted med barnehager og rockekonserter i borggården til gjennomføring av internasjonale utstillingssprosjekter. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Utdanningen fra HF er relevant ved å være mitt faglige utgangspunkt for all forskning og formidling ved museet. Jeg kunne selvsagt ønske jeg hadde mer tid til forskning, men det lar seg vanskelig gjøre i en hektisk museumshverdag. Utdanningen ved HF har i tillegg lært meg å tilegne essensen av et større tekstmateriale på rimelig kort tid. Det å trene seg opp til å bli en god ”skumleser” er uvurderlig i de fleste arbeidssammenhenger.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- I jobbmarkedet teller alltid jobberfaring. Prøv derfor å skaffe deg noen relevante freelancejobber eller mindre oppdrag ved siden av studiene. Studenter bør utnytte sin posisjon og mulighet til å ta disse jobbene, som for eksempel galleri-, verter- og omviserjobber, som andre med en fulltidsjobb har vanskelig for å ta. Da jeg tok hovedfag var det antagelig enklere å jobbe ved siden av studiene enn i dag selv om man selvfølgelig også den gangen aller helst ønsket å vie all sin tid til studiene. Det er derfor viktig for meg å poengtere at jeg aldri hadde hatt min nåværende jobb uten de ulike freelanceoppdragene jeg tok i studietiden. I en periode sjonglerte jeg mellom tre omviserjobber, en oversetterjobb og en gallerijobb. Det var hektisk, men også veldig moro!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30