Arkivar og formidler

Jobben min på Riksarkivet er en perfekt blanding av praktisk og akademisk arbeid, sier Runhild Seim, som har hovedfag i folkloristikk.

Runhild Seim

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Jeg jobber med omvisninger, utstillinger, arrangementer, nettformidling, veileding for lesesalsgjester og mye mer. I løpet av en dag kan jeg for eksempel gjøre research til en utstilling, bære bruskasser til et arrangement, ha omvisning, blogge, skanne bilder, og hjelpe en slektsforsker på lesesalen.

- Hva liker du best med jobben din?

- Nettopp det at arbeidsdagen min er så variert! I tillegg har jeg utrolig kunnskapsrike og flinke kolleger som jeg lærer masse av. Jobben min er en perfekt blanding av praktisk og akademisk arbeid. For meg er det et privilegium å få jobbe i Riksarkivet.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Jeg valgte først og fremst fag basert på interesse, og hadde ingen plan på forhånd. I ettertid ser jeg at det er en rød tråd i alt jeg har gjort, og at jeg har fått en faglig ballast som jeg har nytte av i dag. Gjennom arbeidet med hovedoppgaven lærte jeg mye om arkivstudier, kildekritikk og formidlingsarbeid. I tillegg var jeg aktiv i Samfunnsviter’n og Bokcafeen, og begge deler føles relevant for arbeidet mitt i dag. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Vær aktiv utenom studiene, i studentaviser eller annet. Søk deltidsjobb på interessante steder for å få erfaring, og kanskje et bein innenfor – selv var jeg lesesalsvakt på Riksarkivet ved siden av studiene. Fullfør studiene selv om det kan føles tungt i blant. Men kanskje viktigst: Vær nysgjerrig og entusiastisk!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30