Kulturkonsulent

Gjennom tilrettelegging av utstillinger og forvaltning av kunstsamlingen bruker jeg fagkunnskapen min i en praktisk sammenheng, sier Ina Skarpodde, kunsthistoriker og kulturkonsulent i Bærum kommune.

Ina Skarpodde

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Min stilling er delt mellom oppgaver knyttet til kulturarrangementer og prosjekter, og forvaltning av kommunens kunstsamling.

Ut fra arrangementets størrelse kan min rolle i prosjektet variere fra prosjektleder, områdeansvarlig og teknisk gjennomfører. Vårt fremste mål er å skape samarbeid mellom næringsliv, frivillighet og kommune innenfor kulturlivet. Vel så viktig som det å gjennomføre et smidig arrangement er det å få riktige mennesker på banen og gi dem muligheter til å utføre det de er gode på.

 Ved siden av dette har jeg ansvaret for Bærum kommunes kunstsamling. Oppgaver knyttet opp til denne er å gjennomføre årlige registreringer, hjelpe til ved utsmykning av nye bygg, innkjøp, vedlikehold og reparasjoner, utlån til museer og utstillinger, og formidling. Formidlingen foregår på ulike plan, både gjennom presentasjoner av vandreutstillinger i Den Kulturelle Spaserstokken, og drift av database for kunstsamlingen. Jeg har også ansvaret for å produsere utstillinger i fem glassmontere som står utenfor Kulturhuset i Sandvika. Her presenteres design, kunst og kunsthåndverk.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jobben min innebærer varierte oppgaver som gjør at jeg kan bruke flere sider av meg selv. Jeg er også så heldig at jeg har frihet til å initiere aktiviteter og prosjekter innenfor gitte rammer. Dessuten trives jeg med å jobbe praktisk med kunsten gjennom tilrettelegging av utstillinger og forvaltning av kunstsamlingen, i tillegg til å samarbeide med kunstnere og bidra til større synlighet.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- Siden deler av min stilling er sentrert rundt forvaltning av en kunstsamling, men også det å jobbe med samtidens kunstnere er det klart at den fagkunnskapen jeg har fått med meg fra kunsthistoriefaget har vært viktig. Jeg har også kunnet overføre mye av den kunnskapen jeg fikk gjennom mitt valgte emne i masteroppgaven til oppgaver i jobben. Skriftlig og muntlig kompetanse er grunnleggende kunnskaper som er nyttige generelt, men også spesielt i arbeidet med ulike former for formidling.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Engasjer deg, jobb frivillig eller få deg en relevant deltidsjobb. Relevant erfaring og engasjement er et positivt innslag på cv’n.

Om overgangen mellom studier og jobb er vanskelig; bruk NAV. Om man er engasjert og aktiv kan NAV være en god støttespiller i en overgangsfase. I startfasen er det også viktig å tenke at ingen jobb er for liten. Selv med en universitetsutdannelse må man være forberedt på å «starte på bunn». Først når du har relevant erfaring knyttet opp mot din utdannelse begynner du å bli attraktiv for arbeidsgiverne der ute.
 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30