Seniorrådgiver og antikvar

En utdanning fra HF gir mange muligheter til å sette sammen en fagkrets som passer med ambisjonen om fremtidig yrke, sier kunsthistoriker Linda Veiby, som er seniorrådgiver og antikvar hos Riksantikvaren.

Linda Veiby

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunens og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Min arbeidshverdag preges av strategisk arbeid og oppfølging av konkrete restaureringsprosjekter. Ofte er andre sterke interesser involvert, både økonomisk, sikkerhetsmessig og politisk. Det er viktig å sikre at vi har et godt underlag for de valg som gjøres, og å ta tilstøtende samfunnsinteresser på alvor. 

- Hva liker du best med jobben din?

- Som antikvar kommer man tett på et historisk materiale med interessante diskusjoner om verdisetting av dette. Riksantikvaren preges av å være en arbeidsplass med stort personlig engasjement for faget, og det er mange som forener arbeid og interessefelt. Samtidig som arbeidet åpner for til en faglig fordypning gir det også en innsikt i andre typer kompetanse. I restaureringsarbeidet møtes kunsthistorikere, arkitekter, ingeniører, håndverkerne og ikke minst eierne av kulturminnet. Disse tverrfaglige møtene gir en ekstra dimensjon både til forståelse av kulturminnet, og respekt for tidligere tiders tenkning og håndverk. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben? 

- En utdanning fra HF gir mange muligheter til å sette sammen en fagkrets som passer med ambisjonen om fremtidig yrke. Jeg hadde lenge hatt et ønske om å arbeide for Riksantikvaren, og valgte fag som ville være relevant ved arbeid i kulturminneforvaltningen. I ettertid ser jeg at selv om det i dag finnes skreddersydde utdanninger for kulturminneforvaltning, mangler flere av disse fag som gir en mer inngående arkitekturhistorisk forståelse. 

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Det er mange måter å åpne døren til sitt eget arbeidsliv på. Jobb ved siden av studier, engasjement i frivillige organisasjoner, eller praksisopphold ved en bedrift/institusjon gir ikke bare arbeidserfaring og referanser, men også utvidet forståelse om mulighetene innen arbeidsfeltet.  

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30