Språkkonsulent og partner

Det jeg har lært om tekstvitenskap, sakprosa, sjangere og kommunikasjon, er det aller mest nyttige fra utdanningen min i jobben som språkkonsulent og partner, sier Heidi Bunæs Eklund, som har hovedfag i nordisk.

Heidi Bunæs Eklund

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

Jobben min er å hjelpe virksomheter med å gjøre tekstene deres så gode som mulig. Noen ganger innebærer det at jeg språkvasker eller bearbeider tekster jeg får tilsendt fra en kunde. Men vel så ofte jobber jeg tett sammen med kundene våre for å gjøre dem bedre rustet til å produsere gode tekster selv. Da utvikler jeg og kollegene mine språklige retningslinjer, holder skrivekurs eller bistår en prosjektgruppe som skal utvikle skjemaer eller standardbrev. 

Hva liker du best med jobben din?

Det beste med jobben er at jeg ofte får arbeide med tekster som er viktige for mange – det er langt fra likegyldig hvordan språket i offentlige skjemaer, standardbrev og vedtak er. Jeg liker aller best når jeg kan jobbe sammen med jurister og andre fagfolk for å gjøre språket i offentlige tekster klart og tydelig. I tillegg setter jeg pris på at jeg får bruke fagkompetansen min hver eneste dag, og at jeg hele tiden lærer noe nytt. 

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

På HF lærte jeg nyttig teori som jeg nå får testet ut i praksis. Som språkkonsulent må jeg selvfølgelig kunne en del grammatikk, men det jeg har hatt aller mest nytte av, er det jeg har lært om tekstvitenskap, sakprosa, sjangere og kommunikasjon. Det at tekstens kvalitet alltid må ses i sammenheng med tekstens funksjon, målgruppe og kontekst for øvrig, erfarer jeg i hvert eneste prosjekt jeg jobber med. 

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Test ut kunnskapen din underveis i studiene i en relevant ekstrajobb, en organisasjon eller et prosjekt. På HF lærer vi mye teori, mens i arbeidslivet handler mange jobber om å produsere gode løsninger. Min erfaring er at det kan ta litt tid å oppdage hva kunnskapen kan brukes til, og hvordan den kan være nyttig for en arbeidsgiver, men at det finnes mange, mange jobbmuligheter hvis vi tør å tenke nytt og omsette teori til praksis.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30