Filosof, partner og daglig leder

I min jobb er kjennskap til filosofihistoriens tenkere like viktig som evnen til å analysere en problemstilling, forteller Anne Rose Røsbak Feragen, som har master i filosofi.

Anne Rose Røsbak Feragen

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

Jeg holder kurs og foredrag i temaer som etikk, kommunikasjon og menneskesyn for folk i arbeid, i offentlig eller privat sektor. Det kan være en del av medarbeider- eller lederutvikling, eller det kan være et bidrag på en konferanse. Oppdraget kan være i Alta den ene dagen og i Kristiansand den andre, så reising er en naturlig del av hverdagen.

Et annet viktig arbeidsområde er utvikling av pensumtekster, fagplaner, e-læringskurs, treningsoppgaver og autorisasjonstester for yrkesgrupper som ledes gjennom målrettet kompetansearbeid i etikk. Etikk er ikke lenger et felt for de spesielt interesserte – i dag forventes det at ansatte i alle seriøse virksomheter har grunnleggende etikkompetanse. Det stilles også krav til dokumentasjon av det arbeidet som blir gjort og i hvilken grad ambisjonene etterleves.

Hva liker du best med jobben din?

Det er virkelig givende å møte mennesker fra ulike grener av norsk arbeidsliv og få høre om de etiske utfordringene de møter i arbeidshverdagen sin. Noen av utfordringene går igjen, på tvers av yrkesgrupper og fagområder. Andre gjelder spesielt for ansatte på en spesifikk arbeidsplass, i et spesifikk yrke, eller i en spesifikk rolle.

Når de etiske utfordringene er konkretisert, kan vi ta fatt på dilemmatreningen. Det er utrolig moro når deltakerne engasjerer seg i dilemmaene og bruker etikkens verktøy for å komme fram til en god beslutning. Det blir ikke nødvendigvis lettere å ta valg, men det folk forteller er at de blir tryggere på det å ta beslutninger.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

I denne jobben er kjennskap til ulike filosofiske perspektiver like viktig som evnen til å analysere en problemstilling på systematisk måte. Fagtradisjonen og den filosofiske metoden utgjør til sammen en faglig plattform som jeg trekker veksler på i alt jeg gjør, fra foredrag via prosessledelse til tekstarbeid.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Det er et hav av muligheter der ute, og noe av det viktigste en kan gjøre er kanskje å sette seg inn i hvilke stillinger som finnes på eget fagfelt og finne ut hva slags jobb en selv er interessert i. Ved å lese om virksomhetene på nett, følge med på stillingsannonser og snakke med folk, kan en få verdifull informasjon om ulike yrker og hvilke formelle krav som stilles. Det er et godt utgangspunkt for å velge relevante fag og emner underveis i studiene, og det vil være nyttig når en skal se seg om etter sommer- eller deltidsjobb.

 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30