Kommunikasjons­rådgiver

Skaff deg relevant erfaring. Innen mediebransjen er det viktig med mer på CVen enn et vitnemål, mener Martin Grevstad. Han har bachelor i medievitenskap.

Martin Grevstad

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag.

- Som kommunikasjonsrådgiver i Apotekforeningen skal jeg bidra til å synliggjøre foreningens aktiviteter overfor medlemmene og aktiviteter i apotek for omverdenen, på en slik måte at foreningens formål kan bli nådd. Det betyr en variert hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver. Noe av det jeg gjør mest er blant annet:

  • Gi innspill til mediene om nyhetssaker og featurestoff om den helserelaterte virksomheten i apotek
  • Bidra med innhold til Apotekforeningens egne kommunikasjonskanaler, som Apotekforeningens tidsskrift, hjemmesider og intranett
  • Utvikle og gjennomføre planer for rekruttering av studenter til farmasiutdanningen
  • Medieanalyse og medieovervåkning

– Hva liker du best med jobben din?

– Det beste med å være kommunikasjonsrådgiver er variasjonen i arbeidet. Noen dager er du journalist og produserer stoff til ulike kanaler, mens du andre dager er rådgiver og jobber mer strategisk. Det er sjeldent jeg jobber med det samme mange dager på rad.

Jeg har stor frihet til å være kreativ og ta egne initiativer, noe som er er motiverende og utviklende. Før jeg begynte i Apotekforeningen jobbet jeg i et kommunikasjonsbyrå (Burson-Marsteller). Da jobbet jeg alltid på oppdrag for kunder med til tider små budsjetter, noe som gjorde at jeg ikke alltid fikk muligheten til å være like kreativ og selvstendig som jeg kan være i Apotekforeningen.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

  – Det er stor forskjell på å jobbe og studere, så sånn sett er det ikke så mye av det jeg lærte under studie som er relevant i jobben min i dag. Likevel ville jeg ikke vært der jeg er i dag hvis det ikke var for utdanningen min. Jeg ble på mange måter voksen på de tre årene mine ved HF.

Medievitenskap var et studie med mange hjemmeeksamener, som kan minne litt om å levere analyser/strategier/saker i arbeidssammenheng. Dette gjorde at jeg lærte å strukturere arbeidet mitt og forholde meg til tidsfrister på en annen måte enn før.

Jeg mener generelt at studenter i større grad bør få et møte med arbeidslivet underveis i studiet enn det de gjør i dag. Heldigvis er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) i front på dette. Jeg hadde praksis i Telenor, og som en direkte konsekvens av dette fikk jeg jobb i Burson-Marsteller. Sånn sett kan man si at HF/IMK har vært veldig relevant for deg jeg gjør i dag. Telenor ga meg et innblikk i arbeidslivet som gjorde overgangen mindre da jeg fikk fast jobb.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Engasjer deg og skaff relevant erfaring, så langt det lar seg gjøre. Universitas, Oslo Student-TV, Radio Nova, osv. er gull erfaring å ha. Det er profesjonelle aktører som i stor grad opptrer som i det virkelige arbeidslivet. Spesielt innenfor mediebransjen er min erfaring at du bør ha noe mer på CV’en enn et vitnemål fra UiO. Det trenger ikke være mye, men helst noe annet enn kassa på Kiwi.

For deg som har muligheten til å søke på praksis, gjør det!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:30