Prosjektleder

Forsøk å få et semester i praksis, dersom studiet muliggjør dette, mener prosjektleder Hanne Marit Grønning, som har en master i Tyskland-studier.

Hanne Marit Grønning

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

Jeg har prosjektlederansvar for ulike eksportprogrammer, der målet er å presentere tyske firmaer og deres teknologi i Norge. Et av programmene er innen fornybar energi; vindkraft, bioenergi, vannkraft, energieffektivisering i bygg. I den sammenheng arrangerer vi fagseminarer og konferanser. Her er min oppgave å lede prosjektet fra start til slutt, det vil si sette sammen et fagprogram med norske og tyske foredragsholdere, samt kontakte mulige deltakere i Norge. Videre er det gjennomføring av konferansene, med alt det krever av organisering.

En viktig del av jobben er også å utarbeide markedsundersøkelser, og kartlegge og kontakte potensielle samarbeidspartnere for tyske bedrifter i Norge. For noen av bedriftene er jeg også med på møter med norske firmaer som koordinator og tolk, der det er nødvendig.

I tillegg er jeg ansvarlig for praktikantene i avdelingene for markedsrådgivning og messer.

Hva liker du best med jobben din?

At den er veldig variert, at jeg har mye kundekontakt, og får brukt det tyske språket daglig. Må stadig sette meg inn i nye temaer og bransjer, så jeg lærer mye nytt. 

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

Jeg hadde ikke fått denne jobben dersom jeg ikke snakket flytende tysk, og det er kanskje det aller viktigste. Samtidig er kjennskap til den tyske kulturen og det tyske samfunnet viktig når jeg har kontakt med firmaer i Tyskland.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Forsøk å få et semester i praksis, dersom studiet muliggjør dette. Dette vil gi deg både arbeidserfaring og referanser. En annen mulighet er å jobbe ved siden av studiene og i ferier, eller engasjere deg i frivillige organisasjoner. Som ansvarlig for ansettelse av praktikanter i min avdeling ser jeg det som et stort pluss at søkerne kan vise til at de har gjort noe annet enn bare å studere.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31