Managing partner

Arbeidsmetodene til en god historiker og en god strategikonsulent i er overraskende like, mener finansrådgiver og historiker Bjarne Kveim Lie.

Bjarne Kveim Lie

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

– Leder, sammen med en kollega, et investeringsteam som rådgir fond med totalt omlag 5 milliarder svenske kroner under forvaltning. Vår jobb er å identifisere og investere i unoterte nordiske vekstbedrifter med stort potensial. Vi investerer kapital og kompetanse i disse, og jobber tett sammen med ledelsen og andre eiere i en 5-7 års periode for å skape internasjonale vinnerbedrifter.

– Jeg har det faglige ansvaret for investeringer i og salg av bedrifter, og er ansvarlig for investorkontakt og etablering av nye fond.

Hva liker du best med jobben din?

– Allsidigheten, friheten og at man får jobbe tett med flinke mennesker. Man blir utfordret på alt fra mellommenneskelig kompetanse til strategisk analyse på daglig basis.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– I min jobb må man kontinuerlig lære seg nye bransjer og segmenter, og gjøre seg opp en mening om hvordan de langsiktige underliggende globale trender vil materialisere seg i muligheter og utfordringer for de enkelte bedrifter. Evnen til å absorbere store mengder data på kort tid, og ikke minst å tilnærme seg et problem med en klar inngangshypotese og designe et prosjekt i tråd med denne, er avgjørende for å lykkes i min jobb. Arbeidsmetodene til en god historiker og en god strategikonsulent i McKinsey er overraskende like.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Min erfaring er at HF-studenter er altfor lite flinke til å formidle den kompetansen de sitter på, men ofte ender med å beskrive hva de har studert. Utenfor noen ganske snevre nisjer er det imidlertid svært få arbeidsgivere som er på jakt etter en fagperson fra HF.

– Mitt konkrete råd er derfor å begynne med å skrive en jobbsøknad uten å nevne navnet på faget ditt eller temaer/områder du har fokusert på underveis i dine studier – disse kan man legge til helt til slutt. Skal man lykkes i en søknadsprosess må man overbevise arbeidsgiver om at man har den nødvendige metakompetanse, evne til og ønske om å lære, samt de rette ambisjoner og personlige egenskaper. 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31