Daglig leder og tekstkonsulent

Det skarpe, analytiske blikket  på tekst, oppfatter jeg som  kjernen i HF-kompetansen. Praktisk yrkesutøvelse bygger på dette, sier litteraturviter Jørgen Moltubak, som er gründer og daglig leder av Eratu - litteraturskolen.  

Jørgen Moltubak

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

Jeg er gründer og har en finger med i det meste som skjer i bedriften. Det meste av tiden går med til kjernevirksomheten; kurs og konsulenttjenester. Jeg lager og holder kurs  i kreativ skriving. I tillegg er jeg manuskonsulent for privatpersoner og forlag. Jeg leser svært mange sider tekst hver uke.

Min hovedoppgave er å gi respons til forfatterne om hvordan teksten kan bli bedre og bli ferdig. Kursingen foregår både via internett og i klasserom.

Hva liker du best med jobben din?

Alt! Jeg begynte å lage forretningsplan da jeg gikk på hovedfag på Blindern, og utgangspunktet var å designe drømmejobben. Gründerlivet ble faktisk så oppslukende at jeg ikke fikk avsluttet graden min før mange år senere. Koblingen mellom akademia og praktisk arbeid har likevel vært fruktbar, så i ettertid er det ikke sikkert det var en så dårlig måte å gjøre det på. Jeg liker å få innblikk i et mangfold av tekster og mennesker. Det er godt å merke at tekstkompetansen man har opparbeidet betyr noe for andre mennesker. Jeg hjelper skrivende  til å få aha-opplevelser i arbeidet med egne tekster. Det er et stort element av selvutvikling, eller ”menneske-utvikling” i arbeidet med litteratur, skriving og kreative prosesser. Det kjennes meningsfullt.

Det å jobbe i en liten, privat bedrift innebærer også at det er kort vei fra idé til handling. Man har store muligheter til å være kreativ i jobben. Jeg må også legge til at det å veksle mellom hjemmekontor og kontor i byen, og å styre arbeidstiden min selv, er verdifullt.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

Det å nærme seg kompliserte og til dels uforståelige tekster, jobbe med dem, gradvis forstå dem og dermed lære noe generelt om hvordan tekster virker og er bygget opp, er det viktigste. Det har gitt meg et blikk for tekst som er anvendelig i møter med kunder og kursdeltakere. Det skarpe, analytiske blikket  på tekst, oppfatter jeg som  kjernen i HF-kompetansen, og er det praktisk yrkesutøvelse bygger på. Et annet element er kapasiteten til å ta inn store mengder tekst. Der gav HF-studiene god trening. Imidlertid viste det seg at i yrkeslivet er det å kommunisere ansikt til ansikt, og å drive aktiv problemløsing, en minst like viktig del av jobben. Jeg vil derfor holde fram små seminargrupper, der studentene fikk være aktive i diskusjonene om pensum, som svært viktige.

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Skaff deg praktiske erfaringer og nettverk. Mange jobber formidles gjennom uformelle kanaler, og dermed er det viktig at potensielle arbeidsgivere vet at du finnes. Begynn gjerne i det små, helst i løpet av studiene – med litteraturanmeldelse, korrekturlesing, konsulentoppdrag eller undervisning. Slik får man testet ut hva man er god på, og hva man liker å jobbe med.

Man bør også jobbe med måten man presenterer seg på. Mange HF’ere kan ha godt av å opptre med større selvtillit. Vis at du kan utføre de oppgavene som skal utføres – så vil arbeidsgiver føle seg trygg på å ansette deg!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 27. mai 2022 11:30