Oversetter

Studer det du synes frister. Underveis vil du skjønne hva du kan drive med, er rådet fra filolog Maria Husum Øygarden, som er oversetter.

Maria Husum Øygarden

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

Som oversetter må jeg finne balansen mellom å uttrykke alt forfatteren sier og mener i teksten, og å få språket til å flyte godt og naturlig på norsk. Som språkvasker må jeg se alt som kan gjøre teksten bedre uten at den blir endret så mye at det ikke lenger er forfatterens tekst.

Hva liker du best med jobben din?

Som selvstendig næringsdrivende bestemmer jeg arbeidstiden min selv, og jeg setter stor pris på fleksibiliteten det gir. I tillegg liker jeg godt at jeg stadig må sette meg inn i nye fagområder, og ikke minst at jeg får utfordret og utviklet språkkunnskapene mine og språksansen min hele tiden.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

I tillegg til engelsk har jeg blant annet allmenn litteraturvitenskap i fagkretsen. Nesten alle deler av engelskfaget er direkte relevant når jeg oversetter fra engelsk, og litteraturvitenskapen har blant annet gitt meg et godt grunnlag for å se forskjellige virkemidler og annet i originalteksten som jeg må prøve å inkludere i oversettelsen. 

–  Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Ikke tenk for mye. Det er ofte tilfeldig hvor man havner uansett. Jeg begynte å studere fag som fristet der og da, og underveis skjønte jeg at oversettelse var noe jeg kunne tenke meg å drive med.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 5. okt. 2017 12:56