Daglig leder

Kontakter og nettverk er gull verdt, sier Jonas Walsøe. Han har master i Latin-Amerika-studier med spansk og er daglig leder for sjømatbedrifter i Lofoten som retter seg mot både lokale og internasjonale markeder.

Jonas Walsøe

Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Den viktigste oppgaven min er å skape mest mulig verdier ut av fisken vi får kjøpt i løpet av en sesong (januar-april) og deretter utvikle tørrfiskproduktet og gjøre det kompatibelt med moderne markeder og tilpasset vår generasjon. Personalansvaret for alle ansatte, og å bevare historien og kulturen knyttet til bedriften er også viktige oppgaver.

– Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker å se at beslutninger jeg tar gir resultater. Det er også tilfredsstillende å arbeide med et rent produkt uten tilsetningsstoffer og en miljøvennlig profil. Jeg har ingen kvaler knyttet til det å arbeide med villfisk.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

  – Overraskende nok er det kanskje utdanningen fra HF og den tverrfaglige sammensetningen av graden, som har gjort det mulig for meg å analysere handlingsrommet mitt, danne en teori om hva vi må gjøre og deretter metodisk sette det ut i livet. Det er mye psykologi, antropologi og sosiologi i handel også. En balanse mellom harde og myke fag har jeg tro på. I mange harde fag vil det være to streker under svaret, mens HF og SV-fagene lærer deg å analysere flere mulige svar og deretter finne hva som passer best til ditt case. Det er også viktig i en businessverden hvor oppskriften for suksess for en bedrift kan være en helt annen enn for din bedrift.

– Hva er ditt beste tips til studenter for jobbmuligheter etter studiene?

– Jeg tok selv spansk språk med latinamerikanske områdestudier som fokusområde og valgte emner fra makroøkonomi, internasjonal politikk og politisk økonomi inn i graden. Det ble en fin balanse mellom samfunnsvitenskap og humaniora. Drømmen var kanskje å komme inn i UD systemet, men jeg skjønte fort at det ikke var noe alene å satse på da konkurransen er rimelig hard.

Det beste tipset jeg har er vel å tilegne seg mye arbeidserfaring ved siden av studiene. Jeg er kanskje ikke en god målestokk, da jeg hadde tre jobber og etter hvert eget firma. Jeg jobbet 150 % ved siden av fulltidsstudiene, men klarte å levere på normert tid. Det vil jeg ikke anbefale noen, men jeg giftet meg tidlig med en cubansk frøken, og måtte oppfylle en del krav fra UDI samtidig som jeg hadde forsørgeransvar. Resultatet ble et snitt på mellom C og B, så jeg fikk ikke maks ut av karakterene, men jeg har en CV som viser til mer arbeidserfaring enn de fleste.

En liten fæl hemmelighet er likevel at det er vanskelig å komme seg frem med kun søknader på stillinger som blir utlyst. Jeg fikk ofte vite at utlysningen nok ikke var helt reell, men forutbestemt for noen som allerede var innenfor. Kontakter og nettverk er derfor gull verdt, og vil ta deg lengre enn karakterkortet hvis du ikke er ditt fagområdes Messi eller Ronaldo.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 5. sep. 2018 15:15 - Sist endret 11. mars 2021 14:31