Rådgiver

Arbeidet med masteroppgaven kan åpne dører og gjøre deg kjent for framtidige arbeidsgivere, sier Ingrid Olstad Busterud. Hun har master i historie og jobber i Forsvarsdepartementet.

Ingrid Olstad Busterud

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) jobber med anti-korrupsjon, godt styresett og integritet i Norge og internasjonalt. Som rådgiver ved SIFS bidrar jeg til å bygge kompetanse omkring disse spørsmålene, i tett samarbeid med NATO, Transparency og flere internasjonale aktører. Vi tilbyr kurs og kompetanseutvikling innenfor integritet og godt styresett, og har et eget program for Sørøst-Europa. Jeg får dermed drive med mye forskjellig: formidling, strategiutvikling, og koordinering og oppfølging av prosjekter.
  
- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker variasjonen det gir å jobbe med norsk forsvarssektor, samt ulike internasjonale fagmiljøer. Korrupsjon er en stor utfordring i alle land, og noe som angår oss alle. Dessverre ser vi at korrupsjon er et økende problem i Europa, og dette undergraver økonomisk utvikling og demokratiske prinsipper. Jeg synes det er spennende å få være med å bekjempe dette, ved å bygge gode holdninger og systemer som fremmer godt styresett.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Utdanningen min fra IAKH er relevant på flere måter. Jeg skrev masteroppgave om krigene i Bosnia-Herzegovina og Kroatia, og ble dermed godt kjent med regionen og dets historie. Det er denne kompetansen som har ført meg til den jobben jeg har i dag. I tillegg har jeg opparbeidet meg analytiske evner, evnen til å skrive og reflektere over ulike problemstillinger, samt bearbeiding av informasjon og formidling.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Tenk langsiktig og sett deg mål underveis! Det du skriver masteroppgave om er ofte avgjørende for jobbmuligheter senere. Arbeidet med masteroppgaven kan åpne dører og gjøre deg kjent for framtidige arbeidsgivere. Vær aktiv i studiemiljøet ditt, og skaff deg en deltidsjobb som er relevant for det du kan tenke deg å jobbe med.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31