Junior Professional Officer

Å ha lært og analysere, skrive og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i min jobb i United Nations Environment Programme, sier Kristin Dypedokk, som har master i Culture, Environment and Sustainability.

Kristin Dypedokk

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg jobber med forskning og rådgivning i den delen av United Nations Environment Programme (UNEP) som arbeider med “grønn økonomi”. Her ser vi på forbindelsene mellom ”grønn økonomi” og fattigdomsbekjempelse. Et typisk prosjekt vil være å undersøke de sosiale, økonomiske og miljømessige fordelene ved å innføre en grønn økonomisk politikk innenfor et lands ulike sektorer. Jeg har også andre arbeidsoppgaver som å skrive politiske notater, gi støtte til FNs tverretatlige samarbeid og informasjon til studenter om UNEPs arbeid med ”grønn økonomi”.

- Hva liker du best med jobben din?

- Det jeg liker best er kombinasjonen av forsknings- og rådgivningsoppgaver i jobben. Arbeidet med forskning gir mulighet for faglig fordypning og utvikling, som bidrar til bedre å forstå de mulighetene og utfordringene som ligger i å redusere fattigdom gjennom innføring av ”grønn økonomi”. Rådgivningsarbeidet gir meg en mer direkte anvendt prosjekterfaring. Det innebærer å arbeide med samarbeidspartnere fra hele verden, hvor jeg har mulighet for faktisk påvirkning og gjennomslag i ulike prosesser. Jeg liker mangfoldet av oppgaver i jobben og at jeg har mulighet for å jobbe både selvstendig og i team. Å være del av FNs ”Junior Professional Officer” program gir gode muligheter til å få verdifull erfaring fra en multilateral utviklingsorganisasjon. 

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Utdanningen fra HF er svært relevant! Jeg hatt tatt både kunsthistorie, utviklingsstudier og fransk i tillegg til det  tverrfaglige masterstudiet i Culture, Environment and Sustainability. Det har lært meg å arbeide selvstendig, tenke kritisk, verdsette akademisk stringens, og å se ting fra ulike faglige vinklinger. Alt dette har vært nyttig for å arbeide i et internasjonalt og tverrfaglig miljø som FN. Å ha lært og analysere, skrive og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i denne jobben. Erfaringene fra semesteret mitt på utveksling i Senegal og flere reiser på feltarbeid har gjort meg godt forberedt på å jobbe og bo i utlandet. Siden UNEP er et engelsktalende miljø og jeg bor i den fransktalende delen av Sveits bruker jeg begge språk daglig.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Mitt beste tips er å velge de fagene som interesserer deg. Det er mye enklere å motivere seg for å jobbe hardt med studiene når man holder på med noe man er interessert i. Når det er sagt er det viktig å huske på at andre ferdigheter også er nødvendig i enhver jobb. Det kan være en god idé å ta en telefon til et sted du kunne tenke deg å jobbe for å spørre hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter som skal til for å få en jobb nettopp der. Bruk studietiden til å skaffe deg organisasjonserfaring, reis på utveksling og se etter en relevant deltidsjobb, gjerne i en frivillig organisasjon. Dette er en fin måte å finne ut hva du kan tenke deg å jobbe med når du er ferdig, skaffe deg et verdifullt nettverk og ha det gøy på samme tid. Når du søker jobb ser arbeidsgiver etter både de akademiske ferdighetene og de praktiske erfaringene du har gjort underveis. Og til slutt - bruk Karrieresenteret!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31