Førstekonsulent

Benytt deg av mulighetene som finnes for utveksling, stipendier og praksisopphold i studietiden, anbefaler Elen Fatland. Hun har en master i Latin-Amerika-studier og jobber i Norad.

Elen Fatland

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Jeg arbeider mest med forvaltning av norsk bistand. Jeg gjennomgår rapporter og regnskap som organisasjonene sender inn for prosjektene de har fått støtte til. Jeg har også arbeidsoppgaver innen informasjonsarbeid. Akkurat nå lager vi en oversiktsplakat som viser hvilke land, organisasjoner og temaer som mottar støtte fra Avdeling for sivilt samfunn.
  
– Hva liker du best med jobben din?

– At det skjer mye! Avdeling for sivilt samfunn forvalter midler til mange ulike temaer, land og organisasjoner. Jeg jobber med svært engasjerte kollegaer som brenner for sine områder, innen kvinners rettigheter, ytringsfrihet, utdanning, helse og klima -og skog. Gjennom jobben får jeg også god kjennskap til landene som mottar norsk bistand, og spesielt de 12 fokuslandene. Som arbeidstaker i Norad har jeg også muligheter til å ta kurs, lære nye språk og gå på seminarer.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Analytiske ferdigheter er viktig. Når man vurderer rapporter og resultater må man skaffe seg et helhetsbilde av hva organisasjonen har arbeidet med, hva de har oppnådd og hvordan de har brukt midlene. Det skal være samsvar mellom organisasjonens måloppnåelse og midlene de har brukt.

Internasjonal erfaring og kjennskap til utviklingsarbeid er også relevant i jobben. Jeg gjorde feltarbeid blant småbønder i Brasil til min masteroppgave. Småbøndene måtte flytte fra sine hjem på grunn av en vannkraftutbygging, og fikk tildelt større eiendommer i kompensasjon. De fikk imidlertid ingen oppfølging i ettertid, og flere klarte ikke å holde på den nye eiendommen. Mange havnet dermed tilbake i samme fattigdom som tidligere. I arbeidet med masteroppgaven lærte jeg viktigheten av å tenke langsiktig når man arbeider med bistand – det tar tid å skape varige endringer. Dette er også en viktig faktor i prosjektene Norad støtter.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Benytt deg av de mulighetene som finnes!

Utveksling, stipendordninger, språkemner, jobb i studietiden. Det er fint å ha flere ben å stå når man søker jobb – da gjelder det å ha gjort noe som skiller seg ut i bunken av CV-er.

Gjennom å reise på utveksling får man muligheten til å bli kjent med et nytt land og lære et nytt språk, og i tillegg til det faglige utbyttet, kan det også gi deg en spisskompetanse på landets kultur, økonomi og politikk.

Det finnes flere masterstipender der ute, søk et stipend som er relevant for din masteroppgave. Om du ikke får stipend finnes det forskningssenter som har ledige leseplasser til masterstudenter. Praktikant er også en veldig fin arbeidserfaring, sjekk ut mulighetene i FN og UD. Det er også mulig å være hospitant gjennom HF.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31