Kommunikasjons­rådgiver

Glem ikke metodefaget, akademisk dannelse og turer ut på gresset i studietiden, sier Tor Audun Gram, kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet med master i medievitenskap.

Tor Audun Gram

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jobben min består av mange ulike oppgaver knyttet til kommunikasjon. Jeg er kontaktpunkt for journalister som vil ha fakta, bakgrunnssamtaler eller kommentarer fra departementet. Jeg er også med på å overvåke mediebildet og vurderer om noe krever respons. Uttalelser og intervjuer gis typisk fra statsråden eller statssekretærer. Jeg gir da råd om hvordan formidlingen kan bli best mulig – hva som bør vektlegges og hvordan det kan formuleres. Ofte er vurderinger om når (timing) og hvor (hvilket medium) også viktige. Jeg arbeider også med taler og innlegg fra departementet – som oftest gir jeg innspill til utkast, men noen ganger skriver jeg dem fra bunn.

- Langsiktig arbeid er også en del av jobben, slik som planlegging av saker med offentlig interesse. Da handler det ofte om å skape oppmerksomhet i pressen. På den tekniske siden jobber jeg med nett, foto og presentasjonsverktøy utover skriving.

- Ikke sjelden er arbeidsoppgavene utenom det vanlige. Jeg har jobbet med kommunikasjon i tre ulike departement, og har fått gitt innspill til ny statlig kommunikasjonspolitikk, skrevet vitser for humorprogrammer på TV, holdt forelesninger, filmet og redigert video, og vært med på arrangere konferanser.
    
- Hva liker du best med jobben din?

- Å være i et departement er å være der det skjer. Politikk i et departement handler egentlig om hvordan skaper, bevarer og utvikler vi et godt samfunn? Finansdepartementet sitter med nøkkeloppgaver i disse spørsmålene. Her forvaltes vår felles formue, her skaffes inntektene som fordeles til skoler og sykehus, her lages systemet som gjør at vi har trygge banker og her lages skattereglene som gjør at næringslivet kan trives. Jeg kan bidra med mitt fag til å skape forståelse i befolkningen for valgene som tas, og det er et privilegium.

- Å være så tett på politikken og avgjørelsene er spennende i seg selv, og det er givende å jobbe med hvordan politikken kommuniseres og hvordan kommunikasjon kan være et verktøy for å nå målene. Krevende oppgaver blir fort kastet på deg, og jeg får tilliten som trengs for at det blir moro.

- Det er gøy når det “koker litt”: Når overskriftene i pressen er store og journalistene ringer i ett. Da må det gjøres nøye vurderinger og alles oppmerksomhet er høy. Den flyten som oppstår da, er en god følelse.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Mye av medievitenskapfaget er relevant i min jobb: Forståelsen av massemediene, analysen av medieprodukter og retorisk teori er viktig ballast. Mer generelt vil jeg si at den ryggmargsrefleksen du får med en høyere utdanning, som sier deg at det som oftest er faglig uenighet og i hvert fall mange nyanser i vitenskap, gir en tilnærming til saker som ikke skal undervurderes. I et departement handler det nettopp ofte om virkelighets-/problemforståelse og hva som er faglig best for å løse et problem, enten det er skattesystemet, arbeidsledighet eller veiutbygging.

- Metodefaget og den grunnleggende vitenskapsteorien fra ex.phil, er noe jeg ofte drar veksel på. Kims ikke av å lære deg forskjellen på median og gjennomsnitt, og hva en spuriøs effekt er!

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Lær deg faget ditt. Bruk faget ditt i en relevant jobb ved siden av, men la ikke jobben dominere studietilværelsen. Du er privilegert som student ved at du får lov til å fordype deg i et fag i en lang periode, så ikke skusl vekk det.

- Når du ikke går på et profesjonsstudium, er det du som får “bevisbyrden” med å vise at det du kan, er noe andre ikke kan og at din kunnskap er noe som en arbeidsplass trenger. Vær målrettet for å gjøre deg attraktiv, både med fagsammensetning og bigeskjefter. Men glem heller ikke å sette deg ut på gresset en solfylt tirsdag formiddag i juni, hvor du og humla kan suse. Den muligheten kommer ikke igjen. Studietiden er nemlig ikke bare en forberedelse til arbeidslivet, det er en viktig dannelsestid for hele deg.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31