Senior­rådgiver

Filosofien er et grave-, tenke- og skrivefag, og det er de ferdighetene jeg først og fremst bruker i jobben som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, sier Simen Rommetveit Halvorsen.

Simen Rommetveit Halvorsen

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg jobber i en tverrgående analysegruppe i KD. Jeg har få klassiske forvaltningsoppgaver, og jobber i første rekke med å sammenstille kunnskap og analysere problemstillinger som har betydning for utviklingen av politikken. Det kan være å skrive forskningssammenstillinger til politisk ledelse før de skal uttale seg i media om en aktuell sak, eller mer omfattende analyseoppgaver i forbindelse med større politikkutviklingsprosjekter. Spennvidden er stor: det siste året har jeg for eksempel jobbet med sammenhengen mellom psykisk helse og læring, hjerneforskning, randomiserte kontrollerte studier i utdanningsforskningen, og Massive Open Online Courses (MOOCs).
    
- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg har en jobb med mye frihet. Jeg får oppgaver som krever at jeg setter meg inn i nye temaer, samtidig som det forventes at jeg bringer ny kunnskap og ideer inn i huset. Jeg har også en jobb hvor det er viktig å være nysgjerrig og kritisk, både til kunnskapsgrunnlaget politikken bygger på og til effekten av de tiltakene som foreslås.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Mitt fag er et grave-, tenke- og skrivefag, og det er de ferdighetene jeg først og fremst bruker i jobben. Fra filosofien har jeg trening i å studere kompliserte problemstillinger, plukke dem fra hverandre og ha forslag til hvordan man skal håndtere dem. Dette er en måte å jobbe på som du tilegner deg gjennom mange HF-fag.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Det er veldig lurt å delta i noe utenfor studiene som gir deg relevant erfaring. Jeg var aktiv i studentavis. Det var nøkkelen til sommerjobber i aviser og sommerprosjekt i Statkraft, noe som ga meg større bredde og gjorde det lettere å få jobb etterpå. I tillegg er det lurt å trene seg på å formulere hva du kan og hvordan det kan selges inn til forskjellige arbeidsgivere. Det er viktig å knekke koden for hvordan du kommuniserer kompetansen din tydelig i jobbsøknader og på intervjuer.   

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31