Tolkefaglig rådgiver

Jessica P. Belisle Hansen har skrevet masteroppgave i retorikk som er direkte relevant i jobben hennes. – Ved å koble teori og praksis viser jeg arbeidsgiver at jeg har kunnskap som kan brukes til noe – og som jeg allerede bruker til noe.

Jessica P. Belisle Hansen

– Hva er de viktigste oppgavene i jobben din?

– Jeg jobber som tolkefaglig rådgiver i Tolkesentralen, en integrert tolketjeneste i OUS som leverer tolking til flere sykehus. Jeg jobber mye med opplæring av helsepersonell og informasjon til sykehusansatte, tolker og andre interessenter. Opplæringen kan for eksempel være foredrag og presentasjoner på større faglige arrangement, innlegg på fagmøter i avdelinger mer rettet mot den enkelte avdelingens praksis og behov, eller kurs og seminarer i egen regi. Målet med dette arbeidet er å sikre en gjensidig forståelse mellom profesjonsutøverne, både tolk og helsepersonell, om hverandres oppgaver og roller i situasjonen. Det overordna målet med arbeidet er jo at pasient og pårørende skal få tilgang til likeverdige helsetjenester. Det siste året har jeg vært prosjektleder for et forskningsprosjekt som fikk midler til fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Prosjektet tok for seg skjermtolking, en løsning der tolkingen tilbys via videoteknologi. Skjermtolking er i økende bruk i Norge, og når dette skal brukes på sykehuset er det viktig at vi vet mer om det og hvordan det påvirker kommunikasjonen. Masteroppgaven min var et av produktene i prosjektet. Selv om jeg har arbeidet mye med masteren på fritiden, har det vært utrolig greit å få jobbe med masteren som en del av arbeidsoppgavene mine også. Noe av det viktigste jeg må gjøre fremover er å få formidlet noen av funnene i prosjektet så de kan brukes til noe.
  
– Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker veldig godt å jobbe i et tverrfaglig miljø der forskjellige profesjoner møter hverandre. Det byr på spennende utfordringer knyttet til ulike forventninger og behov fra partene som skal jobbe sammen, samtidig som det er lærerikt og gir veldig varierte arbeidsdager. Jeg synes også at det har vært utrolig moro å få muligheten til å gjennomføre et forskningsprosjekt i en jobb der masterprosjektet mitt kunne inngå. Det ga mersmak.

– Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Jeg har studert ved siden av jobben i flere år, og jeg tror nesten at jeg har fått bruk for hvert eneste emne jeg noen sinne har tatt hos HF i mitt arbeid her, enten direkte eller indirekte. Siden arbeidet mitt blant annet består av undervisning, faglig utvikling og informasjonsarbeid, har jeg fått bruk for både retorikk- og kommunikasjonsdelen av studiet. Jeg prøver generelt å bruke det jeg lærer i praksis.

– Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– For meg har det alltid vært viktig å knytte sammen teori og praksis. Slik tror jeg at jeg kan vise potensielle arbeidsgivere at jeg ikke bare har mange studiepoeng, men har en del kunnskap som kan brukes til noe – og som jeg allerede bruker til noe. Når jeg arbeider med noe som er studierelevant, kan jeg bruke det jeg lærer i praksis og slik bli bedre i arbeidet mitt. Samtidig kan jeg få en bedre forståelse av den teoretiske kunnskapen jeg tilegner meg. Fordelen er at når man er ferdig med graden, kan man også sette opp relevant arbeidserfaring på CV-en. Men det er et løp som krever egeninnsats, så det kan hende man må gi avkall på noe underveis.

Av arbeidslivskoordinator HF, Torunn Nyland
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 5. okt. 2017 12:39