Internasjonal rådgiver

Forståelsen av akademiske institusjoners virke og verdi, som man kan få gjennom utdanning ved HF, er nyttig når du  jobber i universitets- og høyskolesektoren. Det mener idehistoriker og internasjonal rågiver Gunnar Furseth Klinge.

Gunnar Furseth Klinge

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Som internasjonal rådgiver ved Høgskolen i Lillehammer er den viktigste oppgaven å støtte opp under fagavdelingenes internasjonale initiativer knyttet til studie- og forskningssamarbeid. Dette gjøres blant annet gjennom rådgivning, informasjon om finansieringsordninger og administrasjon av programmer som Erasmus, Kvoteordningen og Nordplus. Og ved å utarbeide og følge opp strategi og handlingsplaner for internasjonaliseringsarbeidet ved Høgskolen, gjennom avtaleetablering og drift av Høgskolens internasjonale avtaleportefølje. Jeg følger opp initiativ fra fagmiljøer om nye samarbeidsavtaler, fornyer og reviderer eksisterende avtaler, og driver med markedsføring og informasjon på nett, både internt og eksternt.

- Hva liker du best med jobben din?

- Kombinasjonen av ansvar og frihet, paret med et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Når man i tillegg har et lite driftsbudsjett, er det mulig å oppnå konkrete resultater som får konsekvenser.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Å prosessere store mengder informasjon raskt, brekke det ned og sammenfatte kjernepunktene i et klart og presist språk, er svært nyttig når man skal lese og mene noe om fete rapporter fra Kunnskapsdepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning. Mer generelt er den forståelsen av akademiske institusjoners virke og verdi, som man kan opparbeide seg etter mange års studier, en nyttig erfaring å ha med seg hvis man skal jobbe faglig eller administrativt innen universitets- og høyskolesektoren.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ta en master og dra på utveksling i et år – lær språk og opplev noe annet. Slapp av og nyt studietiden – med master fra HF får du jobb og du skal jobbe resten av livet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31