Språkfaglig rådgiver

Marit har doktorgrad, men fikk jobben som språkfaglig rådgiver i forsvaret på grunn av et hovedfag i lingvistikk.

Marit Lobben

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Jeg driver språktesting av personell i henhold til NATOs ferdighetsnivåer og holder meg orientert om ulike språklige utdanningstilbud i inn- og utland. Videre er jeg med på å formidle og teste tolker, samt opprette nye språkkurs i diverse ‘eksotiske‘ språk. Jeg skriver rapporter og driver informasjonsarbeid innad i forsvaret om språk og etnisitet i aktuelle land. Deltagelse på møter i NATO-regi som har å gjøre med språkstøtte til internasjonale operasjoner er også en del av arbeidsoppgavene mine.

- Hva liker du best med jobben din?

- Det beste med jobben er at den er internasjonalt orientert og at den er kunnskapsbasert.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Jeg fikk denne jobben i 2004 på grunnlag av hovedfaget i lingvistikk - ikke doktorgraden. På hovedfaget lærte jeg å snakke et fjerntliggende og veldig annerledes språk, og gjennom sosialantropologi og det lingvistiske feltarbeidet har jeg fått en kunnskapsbasert holdning til folk fra ikke-vestlige deler av verden. Jeg fikk en god forståelse for ulike språklige strukturer og mekanismer, og ikke minst selvtillit ved å ha gjennomført et selvstendig forskningsarbeid. Studiet ga meg også et stort nettverk av kolleger som jeg kan rådføre med med i denne jobben.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Følg dine interesser og magefølelsen. Ikke lytt til generelle råd som er ment å passe til alle, men heller det du har evner til.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31