Landrådgiver

Tidligere lærere og veiledere er en viktig del av det profesjonelle nettverket til Geir Juell Skogseth, som har hovedfag i arabisk og er landrådgiver i Landinfo.

Geir Juell Skogseth

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Som landrådgiver har jeg ansvar for å samle inn informasjon til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om politisk utvikling, menneskerettssituasjonen, historie og sosiale og kulturelle forhold i arabiske og afrikanske land.

- Hva liker du best med jobben din?

- Utlendingsforvaltningen er et felt i stadig utvikling, og har et veldig ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Dessuten er det veldig moro å få betalt for å fortsette å lære om en del av verden som har engasjert meg siden jeg begynte på Blindern!

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Språkkunnskapene i arabisk og fransk er uvurderlige verktøy til å få tilgang til informasjon som ikke er tilgjengelig på norsk eller engelsk, og studieoppholdene mine i Egypt i to omganger har gitt meg viktig erfaring og nærhet til sosiale forhold i den arabiske verden. Til slutt er tidligere lærere og veiledere en viktig del av det profesjonelle nettverket mitt.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Velg fag du har både anlegg for og engasjement i, les mer enn bare pensum, og finn din faglige nisje. Genuin interesse for det du studerer vil gjøre deg faglig sterkere, og kompetanse i kombinasjon med entusiasme slår aldri feil på arbeidsmarkedet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31