Rådgiver

I byråkratiet handler det også mye om lesing, læring og skriving. Den viktigste forskjellen er at i arbeidslivet er fristene strammere og dokumentene kortere og mer poengterte enn i akademia, sier rådgiver Gry Aps Solstad i Miljøverndepartementet.

Gry Asp Solstad

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Mine arbeidsoppgaver er knyttet til regjeringens klima- og skogprosjekt. Det innebærer oppfølging av FN-programmet UN-REDD, og vår støtte til det sivile samfunn som administreres gjennom Norad. Jeg har også noen oppgaver knyttet til oppfølging og støtte til latinamerikanske land. 

- Mer konkret betyr dette å delta på møter, lese dokumenter og arbeidsplaner, skrive e-poster, og så videre. Jeg forbereder også bakgrunnsdokumenter for miljøvernministeren og lager tekstutkast til Stortingsmeldinger og -proposisjoner.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg kjeder meg nesten aldri på jobb, og føler meg veldig privilegert som kan jobbe med et saksfelt som har så høy prioritet, og fortsatt er under utvikling internasjonalt. Dette er både veldig spennende og relevant for utdanningen min. Jeg har også veldig hyggelige kollegaer

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Spørsmålet om klima og skog, REDD +, kobler miljø og utvikling. Dette var også kjernen i min tverrfaglige utdanning ved Senter for miljø og utvikling (SUM). Jeg tror det gir meg en intuitiv forståelse av de fleste av de sakene som vi jobber med, fra biologisk mangfold til inkludering av ulike interessenter.

- Jeg jobber også litt opp mot latinamerikanske land, og får da bruk for spansk som jeg lærte gjennom min bachelor i Latin-Amerika-studier ved Universitetet i Bergen. Å arbeide og å studere er ikke veldig forskjellige aktiviteter. I byråkratiet handler det også mye om lesing av dokumenter, læring og skriving. Den viktigste forskjellen er at i arbeidslivet er fristene strammere og dokumentene kortere og mer poengterte enn i akademia.Jeg jobber også litt opp mot latinamerikanske land, og får da bruk for spansk som jeg lærte gjennom min bachelor i Latin-Amerika-studier ved Universitetet i Bergen. Å arbeide og å studere er ikke veldig forskjellige aktiviteter. I byråkratiet handler det også mye om lesing av dokumenter, læring og skriving. Den viktigste forskjellen er at i arbeidslivet er fristene strammere og dokumentene kortere og mer poengterte enn i akademia.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Ikke bekymre deg for mye i forhold til å få jobb! Jeg brukte mye tid på å bekymre meg for fremtiden og relevansen av studiene mine, mens jeg egentlig burde kose meg - som jeg jo forresten også gjorde. Imidlertid kan det være lurt og utforske alle mulighetene du har for en utdanning så tidlig som mulig, i forhold til dine interesser - kanskje det finnes muligheter du ikke vet om.

- Det er mange muligheter for å søke om praktikantopphold på en norsk utenriksstasjon eller i en internasjonal organisasjon - noe jeg synes er en god mulighet for å reise og lære samtidig. Når du leter etter din første jobb er det viktig å huske på at alle erfaringer gir gode muligheter for ny læring. Min første arbeidserfaring var som studiekonsulent på SUM, noe som ga meg en unik introduksjon til arbeidslivet. Til slutt tror jeg at universitetet kunne gjøre enda mer for å forberede studentene på deres profesjonelle liv, slik som muntlige presentasjoner, gruppearbeid, kortere oppgaver og tidsfrister, med mer - selv om det kan ha endret seg i de fem årene som har gått siden jeg ble uteksaminert.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31