Senior­rådgiver

Både fagkunnskap og analytisk tilnærming er viktig for å skape et godt beslutningsgrunnlag for politikerne, sier Vilde Schanke Sundet, seniorrådgiver i Kulturdepartementet med en Ph.d.-grad i medievitenskap.

Vilde Schanke Sundet

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag?

- Arbeidsoppgavene er svært variert, men mye handler om å skape et godt, faglig fundert beslutningsgrunnlag for politikerne. I løpet av en uke kan det veksle mellom å utrede et lovforslag, forberede ministerens deltakelse i media, og ha møter med mediebedrifter og interesseorganisasjoner. Mye av jobben handler om å skrive: budsjett- og beslutningsnotater, høringstekster, skriftlige svar, taler og kronikker. Tematisk jobber jeg nå med mediestøtte, NRK og barns bruk av internett, i tillegg til departementets satsing på forskning og utvikling. 
    
- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker å jobbe analytisk og systematisk med faglige spørsmål, og å vite at ting jeg jobber med får konsekvenser ute i det virkelige liv. Jeg synes det er fint med temposkiftet: noe jobber man med i årevis, andre ting skal være ferdig innen 20 min. Jeg liker også å samarbeide med folk med forskjellige fagbakgrunner, og ser at alle må til for å få en sak igjennom. Og så liker jeg godt når det er hektisk og vi må løper rundt i gangene som i ”The West Wing”.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Masse fra HF er relevant! Det handler både om fag og om analytisk tilnærming. Når det gjelder faget bruker jeg det hver dag, det er rett og slett en forutsetning at jeg har en god forståelse av mediesystemet. Når det gjelder tilnærming er HF-kompetansen midt i blinken: evnen til å tenke analytisk og kritisk, bearbeide store mengder informasjon, vurdere alternativer oppimot målsettinger, argumentere, skrive og formidle er viktig i min jobb.  

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Følg interessene dine, det du liker blir du god i. Jobb hardt, ta initiativ og delta på mer enn du må. Ikke glem å være sosial. 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31