Lektor

Utdanningen fra HF kan være en døråpner ut i arbeidslivet, men dørene må du i høy grad finne selv, sier Marie Lund Alveberg, historiker og lektor på Nesodden vgs.

Marie Lund Alveberg

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- I jobben min som lektor i historie, norsk og religion ved Nesodden videregående skole består de viktigste oppgavene i å tilrettelegge fag og fagstoff på en slik måte at elevene får høyest mulig grad av læringsutbytte og utvikling i sin skolehverdag. Arbeidshverdagen går med til undervisningsplanlegging, fagfordypning og formidling. Samtidig arbeider vi avdelingsvis med pedagogisk utviklingsarbeid og ulike pedagogiske, faglige og sosiale tilretteleggingsbehov for elevene.

- Hva liker du best med jobben din?

- Ingen dager eller elever er like, og jeg setter stor pris på utfordringene og selvstendigheten jeg har i min egen arbeidshverdag. Jeg føler meg stadig i utvikling i møte med kreative, ulike og gode elever og kollegaer, alle med verdifulle perspektiver og refleksjoner. Samtidig er det veldig takknemlig og meningsfullt å få arbeide med fagene man virkelig brenner for hver eneste dag.

Det beste med jobben min er koblingen mellom spennende faglige og teoretisk kunnskap og den praktiske skolehverdagen. Det er særlig utfordrende og givende og skulle tilrettelegge faglig tungt og teoretisk stoff til over 25 kritiske, ivrige og nysgjerrige 17 åringer. Hvordan kan man på best mulig måte formidle faget, skape engasjement, legitimere fagets nytteverdi og koble det til elevenes forståelseshorisont? Dette er spørsmål jeg stiller meg selv hver dag. Jeg tror man aldri kan være fullt utlært som lærer, og det er helt topp.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Min utdanning på HF har lært meg verdien av hardt, strukturert og selvstendig arbeid. I yrket mitt må man kunne takle høyt arbeidspress og man må kunne prioritere viktige arbeidsoppgaver. Dette har mastergradsarbeidet i høy grad bidratt til å lære meg. Jeg har stor nytte av å kunne sortere tungt, teoretisk stoff i generelle og forståelige kategorier. Kunnskap om og engasjement rundt tekst og tekstkompetanse er også svært relevant i læreryrket.

Samtidig mener jeg at jeg har lært mye om årsaker og virkninger av menneskelige handlinger, holdninger og samfunnsstrukturer gjennom mitt hovedfag som er historie. Dette gir meg et godt grunnlag for å se en sak fra flere sider, og slik ha et reflektert og nyansert forhold til ulike sider av arbeidet mitt i skolen. Empatiforståelse og fagentusiasme er viktige egenskaper som lærer.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Vær proaktiv, kreativ, hardtarbeidende og fleksibel. Jeg fikk jobben min på Nesodden Videregående et par måneder etter at jeg tok med søknad og cv på skolen og snakket med opplæringsleder personlig. Utdanningen din ved HF kan være en døråpner, men dørene, de må man i høy grad se og finne selv.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31