Lærer

Å lære barn og unge nye ting er det beste med jobben, mener 7.-klasselærer Amar Canovic, som er utdannet historiker.

Amar Canovic

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– Min viktigste jobb er å overføre kunnskap til elevene. Dette innebærer ikke kun fagkunnskap. Elevene skal trenes i å holde orden og ha god oppførsel. Jobben er mangfoldig. For det første må man som lærer ha god kontakt med hjemmet, altså foreldrene. For det andre er det en del rapportering som må gjøres slik at høyere organer får oversikt over hvordan norske elever gjør det på skolen. Sist, men ikke minst, er det viktig å nevne at jobben er dynamisk. Man ser forandring for hver dag som går, og resultatene følger også med. 

Hva liker du best med jobben din?

– Det å kunne se utvikling hos barn og unge er en viktig inspirasjon for å drive med dette yrket. Å undervise i klasserommet, og lære barn og unge nye ting, må jeg si er det beste med jobben. 

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Utdannelsen min er sammensatt av historie og engelsk. På Kjelsås skole underviser jeg i samfunnsfag, RLE - det vil si religion og etikk - og engelsk, norsk og naturfag. Med andre ord får jeg i noe grad undervist i fagene mine.

Hva er ditt beste tips til ferske studenter om jobb etter studiene?

– Det viktigste er å komme seg ut i arbeid så fort som mulig slik at man kan skaffe seg arbeidserfaring. Det er ofte smart å begynne å søke på de jobbene man helst har lyst å ta allerede på slutten av studieperioden. En eller annen gang vil man få “drømmejobben”. Det viktigste er å stå på og søke.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31