Lektor

Kim er lektor på St. Hallvard vgs. Han er historiker og mener at kombinasjonen vikingtid og nordisk middelalderkultur har vært uvurderlig i jobben som lærer.

Kim Hjardar

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– I dag jobber jeg som lektor på St. Hallvard videregående skole i Lier med fagene historie og samfunnsfag. Jeg underviser 2. klasse og tredjeklasser i historie, og i år har jeg en 2. klasse i samfunnsfag. Oppgaven er å legge til rette for at elevene får den fagkompetansen de har krav på i henhold til opplæringsforskriftemne. I tillegg er jeg leder for faggruppen i historie

Hva liker du best med jobben din?

– Det jeg liker best ved jobben, bortsett fra å få jobbe med det rent faglige, er kontakten jeg får med elevene.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Studiene ved HF ga meg den formelle kompetansen jeg trengte for å kunne få lektorkompetanse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Men den tverrfaglige tilnærmingen som studiet i vikingtid og nordisk middelalderkultur hadde, har vært uvurderlig i forhold til å skulle virke som lærer.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Det er viktig å se mulighetene denne kompetansen gir deg til å bygge videre.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31