Lektor

Studer et fremmedspråk og reis på utveksling, oppfordrer Kristin Vold Lexander. Hun har en ph.d. i språkvitenskap og er lektor ved Nansenskolen.

Kristin Vold Lexander. Foto: Annica Thomsson

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- På Nansenskolen jobber jeg både med undervisning og sosialpedagogisk arbeid, oppfølging og veiledning av studenter. Jeg deltar også i planlegging og organisering av faglige og sosiale arrangementer, og koordinerer samarbeid mellom Nansenskolen og ulike institusjoner.

- Hva liker du best med jobben din?

- Jeg har stor individuell frihet på folkehøgskolen, og mulighet for å bruke hele spekteret av utdanningen min. Samtidig er det nødvendig å være på hugget, med stadig faglig oppdatering og å henge med på hva som foregår i samfunnet. Jobben gir også god kontakt med studenter og nært samarbeid med kolleger. Jeg får jobbe med formidling av Afrika-kunnskap, noe som er en mangelvare i det norske utdanningssystemet. Undervisningen gir meg mulighet for å bruke mange sider av meg sjøl, gi mye av meg sjøl og få dobbelt opp tilbake.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- Stillingen min på Nansenskolen gir som sagt rom for å bruke alt jeg lærte på HF, men jeg har aller mest bruk for Afrika-studiene, siden jeg underviser i et fag jeg har vært med på å forme selv: Vest-Afrikas kultur og historie. Dannelse er et nøkkelord ved Nansenskolen, og dette får man et godt og variert grunnlag for å jobbe med etter å ha studert ved HF, blant annet ved å se på hva historie, litteratur og kulturkunnskap kan lære oss om hvordan verden fungerer.

Tema for doktorgradsavhandlingen min i språkvitenskap var SMS-språk i Senegal. Ellers består utdanningen min fra HF av fransk storfag (90sp) med utveksling til Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) i Paris hvor jeg tok 60sp i wolof språk og kultur. Jeg har også ett år med utviklingsstudier fra HiOA. Masteren min tok jeg i i Asiatiske og afrikanske studier, studieretning: Det frankofone Afrika sør for Sahara, bestående av fransk, historie, sosiolingvistikk, kulturkunnskap og en masteroppgave om alfabetisering for kvinner.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- Sett deg ambisiøse jobb-mål, men dra også nytte av erfaringer du får fra jobber som du ikke nødvendigvis drømmer om. Studer et fremmedspråk! Det åpner dører til andre kulturer, andre kilder til kunnskap og er etterspurt. Reis ut på studieopphold i utlandet.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 5. okt. 2017 12:10