Lektor

En utdanning fra HF gir uendelige muligheter, den kan gjøre deg rustet til nær sagt hva som helst, sier Gunnar Mørk, historiker og lektor på Hartvig Nissen vgs.

Gunnar Mørk

- Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

- Jeg begynte å undervise i norsk, samfunnsfag og historie på Nissen vgs rett etter at jeg var ferdig med mastergraden i historie i 2009. I ettertid har jeg tatt tilleggsutdanning i veiledning og mentoring ved UiO. Jeg ønsket å få formell kompetanse innenfor dette feltet, da jeg veileder studenter fra høgskoler og universiteter som er ute i praksis i forbindelse med sin lærer- eller lektorutdanning. Ellers er jeg nest-tillitsvalgt i Utdanningsforbundets klubb på skolen.

- Hva liker du best med jobben din?

- Det beste med jobben er at arbeidsoppgavene er varierte og at ingen dag er lik. Jeg føler meg heldig som får jobbe med Norges viktigste framtidsressurs og bidra til å heve kompetansen til den enkelte elev. I tillegg har jeg veldig gode kolleger, det å jobbe i skolen gjør at man har mange å spille på og støtte seg til uansett hvilke oppgaver man får. Og så liker jeg veldig godt at det alltid er noe å gjøre, man slipper å tvinne tomler for å få dagen til å gå.

- Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

- I undervisningen er det selvsagt veldig relevant å ha solid fagkunnskap i de fagene jeg underviser i. I tillegg lærte jeg meg en akademisk tankegang og tilnærming på HF som gjør at jeg tør å komme med meninger og innspill i ulike samtaler og diskusjoner.

- Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

- At det er uendelig med muligheter, og at en utdanning fra HF kan gjøre deg rustet til nær sagt hva som helst. Et annet tips er å tenke på hva man trives å jobbe med, samt å tenke at all kunnskap har en verdi i seg selv. Så i stedet for å tenke at noe ikke er relevant, bør man heller tenke at det er eller vil bli relevant på en annen måte man kanskje ikke greier å se akkurat der du er nå. Og så er det viktig å huske at bøkene bare er halve studiet.Husk å være aktiv og engasjert også i det som skjer i studentmiljøet, det var veldig givende for meg.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31