Rådgiver og karriereveileder

Ta minimum et semester av graden din på utveksling i utlandet, anbefaler Silje Ingrid Ruud. Hun har master i Nord-Amerika-studier og jobber som rådgiver og karriereveileder ved Akademiet vgs i Drammen.

Silje Ingrid Ruud

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– I dag jobber jeg som rådgiver/karriereveileder ved en skole som tilbyr både vanlig videregående undervisning samt privatistundervisning. Jeg har ansvar for den daglige driften av privatistskolen, i tillegg til at jeg har ansvar for rådgivning av elevene.

Ved siden av er jeg også karriereveileder ved den videregående skolen. En av mine viktigste oppgaver ved begge skolene er  med andre ord å veilede elever til å velge riktige fag samt å finne riktig utdannelse etter videregående. Ved siden av rådgivning og de administrative oppgavene underviser jeg også privatister i engelsk.

Hva liker du best med jobben din?

– Jobben min består av veldig mange ulike oppgaver, men det aller beste med jobben er å veilede og snakke med elever. Siden jeg har ansvar for privatistelever møter jeg mennesker i ulike aldere og ulike situasjoner, noe som jeg synes er veldig spennende.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Når jeg underviser privatister i engelsk drar jeg direkte nytte av den kunnskapen jeg har tilegnet med gjennom Nord-Amerikastudiene. Ellers ser jeg også at jeg har dratt stor nytte av å ta Internasjonalt prosjektsemester (InterPro) som del av mastergraden min. Jeg hospiterte ved generalkonsulatet i Minneapolis, hvor jeg lærte mye om administrativt arbeid. I tillegg blir man veldig god på å strukturere hverdagen når man skriver på masteren.

Hva er ditt beste tips til ferske studenter om jobb etter studiene?

– Husk at veien blir til mens du går. Under studietiden har du en gylden mulighet til å  engasjere deg og prøve deg ut i ulike bedrifter gjennom sommerjobber og deltidsjobber. Det var bl.a. gjennom en deltidsjobb på Blindern jeg fant interessen for veiledning. Jeg valgte senere derfor å videreutdanne meg innen karriereveiledning.

I tillegg vil jeg anbefale alle å engasjere seg i en studentforening eller lignende, samt ta minimum et semester med studier i utlandet! Dette er erfaringer som du vil ha stor glede av!
 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31