Fagkonsulent

Kunsthistoriestudiet har gitt meg god kjennskap til kunstfeltet og en viktig forståelse av kulturens rolle i samfunnet, sier Anne Elisabeth Sæter, som er fagkonsulent i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune.

Anne Elisabeth Sæter

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– Den kulturelle skolesekkens viktigste oppgave er å sikre at alle elevene i Osloskolen får gode og spennende møter med kunst og kultur. Mine oppgaver består i å kvalitetssikre programmet som elevene skal ta del i, utarbeide informasjonsmateriell til lærerne og følge opp skolene slik at de best mulig legger til rette for de gode møtene mellom elever og kunstnere. Jeg har også et særskilt ansvar for skoleutviklingsprosjekter, der skolene lager sine egne Dks-prosjekter.

Hva liker du best med jobben din?

– Å reise rundt på skolene og observere elevene i møte med musikere, billedkunstnere, forfattere eller skuespillere på skolen sin, eller være med en klasse på museumsbesøk. Det gir mening å se hvordan kunst og kultur åpner opp for læring og undring. Perioden når programforslag for neste skoleår skal utarbeides er intens og spennende. Vi pleier å få inn rundt 300 forslag, men tar bare inn mellom 60 og 70.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Utdanningen har gitt meg en god kjennskap til kunstfeltet og en viktig forståelse av kulturens rolle i samfunnet. Mastergrad i kunsthistorie kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har gitt meg gode kvalifikasjoner for å jobbe i feltet mellom skole og kultur.

Hva er ditt beste tips til ferske studenter om jobb etter studiene?

– Søk bredt og ikke vær redd for deltidsstillingene! Jeg begynte med et engasjement i 60 % og endte opp med fast jobb på fulltid.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31