Inspektør

Historiefaget har lært meg å finne svar på spørsmål i en stor jungel av informasjon, og den kompetansen verdsetter jeg stadig mer, sier Torill Marlene Sandberg, inspektør på Kragerø læringssenter.

Torill Marlene Sandberg

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– Jeg passer på en haug med lærere og voksne elever på et læringssenter. Senteret tilbyr norskopplæring til innvandrere og grunnskole, videregående skole og høyskoletilbud (via internet) til trengende voksne. Jobben er allsidig; jeg skaffer vikarer, snakker med elever, administrerer eksamen, lager timeplaner, leder prosjekter, bestiller lærebøker, rapporterer elevdata m.m.

Hva liker du best med jobben din?

– Møtet med de voksne elevene. Jeg har lært enormt mye om mennesker og kulturer, og egne fordommer. Det er tidvis sterke historier om mennesker på flukt som ender opp i lille, døsige Kragerø i løpet av kanskje et døgn. Det krever noe ekstra av meg når jeg ønsker disse velkommen til norskundervisning. Halvparten av elevene er voksne som trenger omskolering eller mer utdanning, og det føles viktig å bidra til at disse kan komme nærmere sine mål. Min arbeidsplass utgjør en stor forskjell i livet for mange – det liker jeg aller best med jobben min.

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Jeg har gjennom min utdanning blitt god til å formulere meg og produsere logiske resonnementer, dette har jeg stor nytte av. Gjennom historiefaget har jeg lært å finne veg/svar på spørsmål i en stor jungel av informasjon, og den kompetansen verdsetter jeg stadig mer. I tillegg tror jeg de gode og mindre gode faglige diskusjonene har gjort meg bedre til å hevde egne meninger.

Hva er ditt beste tips til ferske studenter om jobb etter studiene?

– Studenter burde under studietiden prøve ut ulike arbeidsplasser og yrker, på en slik måte at det ikke går ut over studiene. Ta kontakt med arbeidsgivere og selg deg inn billig for å vise deg frem. Få deg et kontaktnett innenfor den bransjen du ønsker jobb. Vær klar over hva du faktisk lærer ved å studere ved UiO, les emnebeskrivelser og programbeskrivelser godt – det står jo der!  Og realitetsorienter deg; hvilke yrker får HF’ere? Tenk bredt, og tenk tidlig.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31