Formidler

Utdanningen som religionshistoriker gjør jeg kjenner til forskjellige teorier om kultur og samfunn. Dette er relevant for jobben som formidler ved Holocaust-senteret, forteller Erik Thorstensen.

Erik Thorstensen

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

– Jeg planlegger, lager og gjennomfører undervisningsopplegg for skoler – først og fremst knyttet til den faste utstillingen ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), men også til bruk i skolen – og da først og fremst ungdomstrinnet og videregående skole.

– Innholdet i undervisningsoppleggene er som oftest temaer som kan belyse årsaker til og hendelser under holocaust og folkemord. Videre sørger jeg for at det kommer ut hefter rettet mot allmennpublikummet om holocaust, folkemord og minoriteter i Norge. Her sørger jeg for at teksten både er faglig god og at språket fungerer godt for målgruppen. I tillegg deltar jeg sporadisk med å lage utstilinger om religion eller folkemord. Stillingen min åpner også opp for at jeg kan skrive faglig og redigere tekster for bøker og tidsskrift.

Hva liker du best med jobben din?

– Det beste med jobben er å kunne arbeide over en viss tid med faglig begrunnede prosjekter. Det er flere med min bakgrunn (eller lignende) på HL-senteret. Slik kan vi  lage bøker, utstillinger, undervisningsopplegg eller nettinnhold som drar veksler på de forskjellige kompetansene. 

Hvordan er utdanningen fra HF relevant i denne jobben?

– Utdanningen min fra HF er først og fremst relevant fordi den gjør at jeg kjenner til forskjellige forklaringer på og teorier om kultur og samfunn. Men også en god del av den positive kunnskapen jeg fikk gjennom studiene knyttet til religionenes plass i offentligheten har vært viktig. Heldigvis tok jeg også et språkfag – fransk – og det har jeg god nytte av siden jeg dermed fikk et bedre grep på hvordan språk fungerer. Det er også nyttig ved konferanser og møter å kunne mer enn engelsk.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Finn et sted du kan tenke deg og jobbe, forsøk å formuler for deg selv hva det er som er spennende med det stedet og bruke de kriteriene til også å lete etter andre jobber på steder som ligner. Oppsøk gjerne arbeidsplasser du kan tenke deg å jobbe, men vær litt forsiktig med å ta jobber som du er overkvalifisert til. Det kan da fort hende at du blir sittende fast for lenge på et for lavt nivå.

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31