Praksis ved Universitetet i Cambridge

Praksisoppholdet mitt ga meg større arbeidserfaring og muligheten til å kunne bruke den teoretiske kunnskapen fra HF i praksis, sier Linda Yvonne Engelstad hadde Erasmus+ praksis etter endt grad høsten 2018. 

Linda Yvonne Engelstad

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Ved Universitetet i Cambridge jobbet jeg på kontoret som har ansvar for internasjonale studenter og utvekslingsstudenter. Kontoret håndterer deler av visumprosessen til nye innkommende studenter utenfor EU/EØS, gir råd og veiledning i forbindelse med visum – og migrasjonsprosessen og følger opp alle utvekslingsstudenter under Erasmus + programmet. Hver person i teamet har sitt eget ekspertområde, som praktikant fikk jeg muligheten til å assistere mine kollegaer i de ulike områdene vi administrerer. Jeg hadde flere varierende arbeidsoppgaver under praktikantoppholdet mitt, blant annet å følge opp og administrere visumprosessen til nye innkommende studenter, holde de ulike databasene oppdatert med rett informasjon og møte studenter på informasjonsmøter og velkomstarrangementer. Jeg hadde også ansvar for å besvare generelle henvisninger fra studenter via mail og telefon, rapporteringer og annet dokumentasjonsarbeid under hele oppholdet.

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Under praktikantoppholdet mitt var det flere egenskaper jeg tilegnet meg under studiene mine på HF jeg fikk bruk for. For det første var det svært viktig å kunne tilegne seg store mengder informasjon på kort tid, kunne prioritere ulike arbeidsoppgaver og jobbe for å nå tidsfrister og kvalitetskrav som ble stilt. Det var avgjørende å kunne jobbe strukturert, effektivt og ofte selvstendig. Etter mange timer på biblioteket var informasjonshenting, dokumentasjonsarbeid og god skriftlig formidlingsevne egenskaper jeg lærte fort.

Hva er den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– Praksisoppholdet mitt ga meg større arbeidserfaring og muligheten til å kunne bruke den teoretiske kunnskapen fra HF i praksis, samtidig ga praksisoppholdet mitt nye ferdigheter jeg ikke hadde tidligere. Oppholdet ga meg stor motivasjon til å fortsette å jobbe hardt, det å ha internasjonal arbeidserfaring i ryggen ute i arbeidsmarkedet vil gjøre meg til en større ressurs. Ikke minst fikk jeg muligheten til å bli kjent med mange fantastiske mennesker, bygge nettverk og vennskap jeg tar med meg videre i lang tid.

Er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Jeg vil beskrive praktikantopphold som en opplevelse for livet du ikke vil gå glipp av. Erfaringene og opplevelsene man får underveis, både i praktikantstillingen men også i hverdagen rundt er gull verdt. Jeg anbefaler alle å finne praktikantstilliger som virker interessante og sende søknader, få gjerne noen til å se over søknadene for deg og komme med tilbakemeldinger slik at du stiller så sterkt som mulig.

Av Arbeidslivskoordinator HF
Publisert 24. feb. 2019 11:53 - Sist endret 11. mars 2021 14:31