Linda Yvonne Engelstad

Sist endret 24. feb. 2019 11:31 av Therese Gjessing
Sist endret 24. feb. 2019 11:31 av Therese Gjessing
Sist endret 24. feb. 2019 11:32 av Therese Gjessing
Sist endret 24. feb. 2019 11:34 av Therese Gjessing
Sist endret 24. feb. 2019 11:47 av Therese Gjessing
Sist endret 24. feb. 2019 11:19 av Therese Gjessing
Sist endret 1. mars 2019 12:38 av lenkeretter@localhost

Praksisoppholdet mitt ga meg større arbeidserfaring og muligheten til å kunne bruke den teoretiske kunnskapen fra HF i praksis, sier Linda Yvonne Engelstad om sitt praksisopphold ved Universitetet i Cambridge høsten 2018.