Praksis ved den norske ambassaden i Budapest

Jeg søkte fordi jobben og landet virket spennende, men også for å skaffe meg arbeidserfaring mellom endt bachelorgrad og en fremtidig mastergrad, sier Zita Kristiane Lundgren Schumann om praksisoppholdet i Budapest høsten 2018. 

Zita Kristiane Lundgren Schumann foran den norske ambassaden i Budapest

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Med tanke på at jeg var eneste praktikant på en ambassade med relativt få ansatte på 10 personer (inkludert meg selv), fikk jeg delta på mye og et innblikk i alle de ansattes arbeidsoppgaver. Mine hovedoppgaver var å delta på møter/konferanser, skrive referater/rapporter fra disse samt rapporter fra andre politiske hendelser i landet.

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Jeg tok med meg skrivekunnskapene jeg hadde opparbeidet meg etter 4 år på Blindern, i tillegg til masse kunnskap og interesse fra studiene i både historie og statsvitenskap.

Hva er den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– Jeg lærte masse om den norske ambassadens og utenriksdepartementets virksomhet, historien i landet og ikke minst det politiske landskapet i både Europa og Ungarn. Ungarn er mildt sagt i en turbulent tid politisk, noe man kan se på som en konsekvens av historiske hendelser. Dette var kjempespennende for meg med akkurat den akademiske bakgrunnen jeg har! Som en kjent klisjé, lærte jeg også mye om meg selv og tør nå å ta utfordringer i mye større grad enn før. Til slutt har jeg selvsagt sett mange nye steder i den delen av Europa, fått et betydelig større nettverk og mange nye venner.

Er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Først og fremst søkte jeg selvfølgelig fordi jeg syntes det virket spennende på alle måter (jobben i seg selv og landet arbeidsplassen var i), men jeg gjorde det også for å skaffe meg litt arbeidserfaring mellom endt bachelorgrad og en fremtidig mastergrad. Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, og jeg oppfordrer alle til å gjøre det samme! Ikke vær redd for at det er annerledes eller at du ikke får jobben, ta absolutt muligheten hvis den byr seg. Det var en fantastisk opplevelse, og ser jo tross alt veldig bra ut på CVen.

Av arbeidslivskoordinator HF
Publisert 26. feb. 2019 16:00 - Sist endret 11. mars 2021 14:31