Hospitant ved Den norske delegasjonen til Europarådet i Strasbourg

Jeg fikk sett hvordan en utenriksstasjon fungerer på innsiden og oppleve hvordan multilateralt samarbeid fungerer på nært hold, forteller Anja Birkelund Torheim om sitt hospitantopphold høsten 2019.

Bildet kan inneholde: briller, hår, briller, eyewear, frisyre.

Anja Birkelund Torheim

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Gjennom masterutdanningen på MITRA skulle jeg først og fremst skrive en semesteroppgave mens jeg var i praksis. Jeg fikk så mye tid som jeg ville til å skrive oppgaven, noe som gjorde tiden med oppgaveskriving veldig fleksibel.

Som hospitant ble jeg fort inkludert på arbeidsplassen, og jeg ble ikke forskjellsbehandlet fra de to som var studentpraktikanter på delegasjonen samtidig som meg. Jeg fikk mulighet til å skrive flere rapporter som ble sendt hjem til UD, jeg var med på arbeidet med de ukentlige møtene i Europarådets ministerkomité og jeg var med på å arrangere praktikantseminar om Europarådets antidiskrimineringsarbeid. All arbeidet jeg gjorde for delegasjonen var knyttet til Europarådets kjernevirksomhet, som handler om menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper i Europa.

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Jeg vil si at utdanningen på HF var veldig relevant. Det var viktig med gode skriveferdigheter, kildekritikk og det å kunne analysere situasjoner og tekster. I tillegg ble det satt pris på å levere raskt, så det var viktig å jobbe effektivt. I begynnelsen av oppholdet fikk jeg noen kommentarer på språket mitt, ettersom rapportskriving i UD krever en ganske særegen måte å skrive på. Dermed var det også viktig å tilegne seg disse kommentarene på en konstruktiv måte. Alle disse poengene har jeg vært vant til fra utdanningen ved HF, som da gjorde at jeg var godt rustet for å takle hospitantoppholdet.

Hva er/var den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– At jeg fikk sett hvordan en utenriksstasjon fungerer på innsiden, med alt fra hvordan organisasjonsstrukturen innad i UD er, til hvordan man håndterer saksbehandling av utenrikspolitiske saker. Jeg har også lenge vært interessert i internasjonalt politisk samarbeid, spesielt knyttet til demokrati og menneskerettighetsfeltet. Det var derfor spesielt interessant å oppleve hvordan multilateralt samarbeid fungerer på nært hold.

Noe annet du gjerne vil formidle? 

– Dersom du har mulighet gjennom studiene dine til å søke på praksisplass gjennom UD, så vil jeg absolutt anbefale det! Det er en veldig god mulighet hvor man blir integrert og tatt imot på en god måte. Som ambassadøren min sa til meg flere ganger, så er også UD avhengige av å ha studenter i praksis, og dermed vil du kunne bidra til et viktig og spennende arbeid.

Bildet kan inneholde: arkitektur, dagtid, flagg, himmel, urbant område.
Norge var med på å etablere Europarådet i 1949. I dag er hele 47 land med som medlemmer og er med det den største og mest utbredte samarbeidsorganisasjonen i Europa. Europarådet er i dag mest kjent for Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Den europeiske menneskerettsdomstolen.  
Bildet kan inneholde: vannvei, landemerke, elv, himmel, arkitektur.
Strasbourg er en flott og ærverdig by. Det er veldig mange estetisk fine bindeverksbygg og kirker i gamlebyen, Petite France. Det føltes til tider som om jeg bodde i en eventyrby, rett og slett!
Bildet kan inneholde: kanal, vannvei, kropp av vann, by, kanal.
Strasbourg ligger godt til rette midt i Europa. Med togforbindelse (eller sykkel!) kan man lett ta seg en helgetur lenger sørover i Frankrike, eller over grensa til Tyskland (det tar under 20 minutter å sykle). Jeg utnyttet denne muligheten flere ganger, som her fra Colmar, en søt liten by sør for Strasbourg!

 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 6. mars 2020 09:21 - Sist endret 11. mars 2021 14:31