Praksis ved Mjøsmuseet

Jeg fikk verdifull innsikt og deltok i de fleste sider av museumsdriften i praksisperioden ved Mjøsmuseet høsten 2018, sier Ellen Krageberg. 

Ellen Krageberg

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Jeg hadde veldig varierte arbeidsoppgaver og var plassert ut på mange avdelinger i løpet av de tre månedene jeg var ute. Jeg var blant annet med på formidlingsarbeid. På Mjøsmuseet har de organisert det slik at de har intensive uker med skoleformidling. Mange elever, mange forskjellige poster med formidling – et helproft opplegg der vi i løpet av ei uke ga vikingopplevelser til nesten 1000 skolelever. Jeg var med på posten som serverte vikingmat. Stekte brød på bål, serverte suppe med grønnsaker og urter i fra omgivelsene og tørkede epler til dessert.  Jeg var også med på å gjøre i stand en avduking av en gammel skålgropstein som var kommet inn til museet. Masse offisielle gjester og et humoristisk opplegg med en lokal revystjerne som hovedperson. Det var veldig gøy å kunne se museet også gjøre noe litt utenom det vanlige. Jeg var også innom på arkivet og fikk lov til å gå igjennom et arkiv som et lokalt bygdekvinnelag hadde sendt til arkivet for oppbevaring. Det måtte katalogiseres etter dagens arkivnøkkel. Det var interessant, spesielt fordi jeg er med i Bygdekvinnelaget selv. Det var mange gode historier i de arkivene som det er viktig at arkiveres riktig, slik at allmennheten kan få tak på det i ettertiden. I tillegg var jeg innom på samlingsforvaltningen. Der fikk jeg gå igjennom brodert og dekorert undertøy og håndlagede klær fra ca 1900 og fram til 1950. Jeg gjorde intervju med den private giveren som donerte samlingen og jeg gjorde registreringer i samlingsforvaltningsvertøyet Primus og klargjorde klærne for magasinering. Jeg var også med i administrasjonene og ga innspill til ny forvaltningsplan.

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Det var mye relevant å trekke fram igjen i praksis. I så å si alle oppgaver hadde jeg noe teori å knytte det til. Det var fint for meg, og jeg følte at jeg også hadde noe å bidra med til museet i form av kontakt med fagfeltet og nye teorier.

Hva er den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– Alt i alt vil jeg si at jeg fikk være med nesten alt et museum har å by på. Jeg fikk god innsikt i de fire F-ene store oppgavene til museer som vi har diskutert i utdanningen: forskning, forvaltning, fornying og formidling. Dessuten fikk jeg et godt tilskudd til nettverket. Jeg ser for meg at jeg i framtiden kan komme tilbake til Mjøsmuseet for å bidra. Dessuten ble jeg godt kjent med en rekke arbeidsoppgaver og det vil være enklere i etterkant å komme i gang i arbeidslivet, om jeg havner på museum da..

Er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Jeg ordnet selv med kontakter utenfor Oslo som studiekonsulenten kunne gjøre avtale med. Det passet meg ypperlig for da kunne jeg bo hjemme under praksisoppholdet. Siden jeg var på et museum med ikke så mange ansatte gjorde det at det var lettere å få varierte dager fordi at alle gjør mye mer forskjellig da. Til og med renholderen var med på ett av formidlingsoppleggene. Så! Hopp utenfor Oslo og få deg en god opplevelse!

Vikingtid på Mjøsa. Skoleformidling.

Humoristisk avdukning av skålgropstein.

Samlingsforvaltning. Registrering av nye gjenstander.

 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 21. jan. 2019 16:27 - Sist endret 11. mars 2021 14:31