Praksis ved Svalbard Museum

Praksisoppholdet er en gylden mulighet til å bygge nettverk og høste verdifull praktisk erfaring, sier Marius Kolkin etter å ha tilbrakt høstsemesteret 2016 på Svalbard.

Smilende mann med skjegg og lue med sjø og fjell bak. Foto.

Marius Kolkin

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Jeg ble godt tatt imot på Svalbard Museum og ble fort en integrert del av staben. Siden museet er lite og kun har åtte ansatte fikk jeg være med på det meste som skjedde. Jeg registrerte og katalogiserte gjenstander, deltok på arrangementer i regi av museet, hjalp til med konservering, bygging av ny utstilling og annet forefallende arbeid. Jeg var til og med så heldig at jeg fikk delta på en utgraving av tre skjeletter som knytter seg til nederlandsk hvalfangst på 1600 og 1700-tallet.    

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Jeg vet ikke om jeg kan gi noe konkret eksempel på hvordan jeg brukte kunnskapen min fra utdannelsen. Det er noe man ikke tenker så mye over når man jobber, men jeg fikk helt klart bruk for ferdighetene jeg hadde tilegnet meg gjennom emnet knyttet til utstillingspraksis når jeg var med å sette opp en ny utstilling på museet. Jeg følte meg også alltid kvalifisert til å delta i faglige diskusjoner. 

Hva er den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– Det jeg hadde størst nytte av var helt klart det praktiske arbeidet. Det er forskjell på teori og praksis og det er ikke alt man kan lese seg til. Jeg fikk en grundig innføring i det digitale katalogiseringsverktøyet Primus noe jeg mener alle museologistudenter bør ha. Jeg fikk også innblikk i de små hverdagsutfordringene som oppstår på et museum, problemstillinger man kanskje ikke har forutsetning for å ta stilling til før man har støtt på dem. Praksisperioden var en trygg arena for å prøving og feiling.

Er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Bruk praksisoppholdet for alt det er verdt! Det er en gylden mulighet til å knytte kontakter og høste verdifull praktisk erfaring. Ikke vær redd for å ta plass, det er tross alt du som er museets fremtid!

Gjenstander lagt utover på et bord. Foto.
Øverste bilde: Gevær og sledeski funnet og innlevert til museet. Geværet ble funnet ute og er trolig en tysk mauser fra 2. verdenskrig. De nederste bildene: Lærbiter til glyserin og acetonbehandling. Bildene er tatt i labben på museet da vi jobbet med konservering av lærbiter. Glyserinen trekker inn i materialet og fortrenger vann og luft. Dette bremser nedbryting og gjør materialet noe sterkere.  Acetonbehandlingen tørker gjenstanden etterpå slik at den er klar til fotografering, registrering og magasinering.
Foto: Marius Kolkin

 

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 26. mars 2020 22:46