Praksis i KS - Kommunesektorens organisasjon

For meg har Nordisk prosjektsemester vært det mest motiverende semesteret i løpet av fem år ved UiO, sier Oda Berg Edvardsen. Oda hadde praksis i KS, kommunesektorens organisasjon, og jobbet i programmet for klart språk i sektoren høsten 2016.

Oda Berg Edvardsen

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i praksis?

– Program for klart språk i kommunesektoren legger til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne forbedre sin kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Jeg jobbet mye med programmets nettsider og forskjellige typer tekster i flere kanaler. Jeg hadde kontakt med kommuner og fylkeskommuner som ville i gang med egne klarspråkprosjekter, og jeg hadde oppgaver knyttet til kurs som KS arrangerer. I tillegg fikk jeg være med på konferanser og seminarer i Oslo, Bergen og Stavanger.

Hvordan brukte du kompetansen fra utdanningen på HF?

– Utdanningen har gitt meg et teoretisk grunnlag som det var godt å ha med seg, spesielt i tekstarbeidet. Det var også til stor nytte å ha trening i å arbeide strukturert med store mengder ukjent informasjon. Det var fint å se at de timene jeg har brukt på oppgaveskriving, på lesesalen og på forelesninger, har gitt meg kunnskap som er nyttig i arbeidslivet. Det har vært svært lærerikt å knytte teori til praksis.

Hva er den største nytte av praksisoppholdet ditt?

– Det å få være i praksis i KS var kjempemotiverende. Jeg fikk større faglig selvtillit, fordi jeg fikk oppleve at jeg sitter på mye kunnskap som er nyttig «ute i den virkelige verden». Samtidig fikk jeg prøve meg på nye områder, og jeg fikk erfaring som jeg vet vil komme godt med når jeg er ferdig med studiene. Jeg fikk også møte og bli kjent med mange dyktige mennesker som brenner for klarspråk og kommunikasjon. Det bidro til at lysten til å arbeide videre med dette ble styrket.

Er det noe annet du gjerne vil formidle?

– Jeg vil anbefale alle studenter å velge et praksisopphold! Det er en unik mulighet til å få arbeidserfaring som er relevant for det du studerer, og kan være avgjørende for om du får en relevant jobb som nyutdannet. Jeg har fått fortsette på arbeidsplassen min, samtidig som jeg skriver masteroppgaven. Jeg anbefaler å være ute i god tid og undersøke hvilke bedrifter eller organisasjoner som arbeider med noe du vil jobbe med. Jeg tok direkte kontakt med prosjektlederen for KS-programmet og presenterte meg selv og min interesse for klarspråk. Jeg ble tatt svært godt imot. Jeg har fått mye ansvar og har vokst både faglig og personlig. For meg har Nordisk prosjektsemester vært det mest motiverende semesteret jeg har hatt i løpet av fem år på universitetet!

Av Torunn Nyland, arbeidslivskoordinator HF
Publisert 28. apr. 2017 10:21 - Sist endret 8. jan. 2018 14:53