Europeiske språk, Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap - praksis på bachelor

Er du student på bachelor i allmenn litteraturvitenskap, engelsk, estetiske studier, fransk, italiensk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, russisk, spansk eller tysk, kan du velge et eller flere av ILOS' praksisemner som valgfritt emne i graden din.

Omfang på praksisoppholdet

Praksisoppholdet krever at du får opptak til en av følgende versjoner av emnet Arbeidspraksis: Europeiske språk, estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap:

  • EUS3905 (5 studiepoeng, ca. 120 arbeidstimer)
  • EUS3910 (10 studiepoeng, 200-235 arbeidstimer)
  • EUS3920 (20 studiepoeng, 460-530 arbeidstimer)
  • EUS3930 (30 studiepoeng, 760-840 arbeidstimer)

Med opptak til et av emnene er du praktikant i en organisasjon, institusjon eller bedrift. Her deltar du i det daglige arbeidet på arbeidsplassen, med arbeidsoppgaver som gir deg trening i å omsette kunnskapene og ferdighetene du har fått i løpet av bachelorgraden til praksis i arbeidslivetArbeidstimene kan fordeles utover semesteret eller være konsentrert til en kortere periode etter avtale med praksisstedet. 

Etter praksisoppholdet skal du levere en individuell semesteroppgave om arbeidet i virksomheten og erfaringer fra praksisperioden.

Hvordan finne praksisplass?

Tidligere arbeidsgivere

  • Den norske ambassaden i Wien

Kontakt

Har du spørsmål om praksisemnene?