Medier og kommunikasjon - praksis på bachelor

Er du student på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon kan du velge praksisplass og prosjektarbeid som avsluttende del av bachelorgraden.

Engasjerte praksisstudenter – Helene Jørum og Line Blokhus – sammen med HR-direktør Yvonne Fosser (t.v.) og kommunikasjonssjef  Line Kjendlie (t.h.) i Hewlett Packard Norge i april 2013. Foto: Ola Sæther

Om praksisoppholdet

Praksisoppholdet varer i 6-8 uker i mars og april, og krever opptak til emnet MEVIT3811: Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid.

Med opptak til emnet hospiterer du i en mediebedrift eller annen arbeidsplass og utfører relevante arbeidsoppgaver hvor du får brukt dine kunnskaper og ferdigheter som medieviter.

I tillegg til praksisoppholdet skal du følge obligatorisk undervisning og skrive en prosjektoppgaveoppgave knyttet til arbeidet i praksisperioden sett i forhold til medievitenskapelig teori og analyse.

Her har tidligere studenter hatt praksis:

 • Aftenposten
 • Aker-Solutions
 • Burson-Marsteller
 • Dagbladet
 • EMI Music
 • Film fra Sør
 • HP Norge
 • Kommunal- og moderniserings-departementet
 • Kulturbyrået Mesén
 • Kulturdepartementet
 • Kulturetaten i Oslo kommune
 • Medieoperatørene
 • Miljøverndepartementet
 • Nasjonalmuseet
 • Norges snowboardforbund
 • NRK analyse
 • Posten Norge
 • Retriever
 • Storebrand
 • Sykehjemsetaten
 • Telenor
 • TV Norge / SBS Discovery
 • Ultimafestivalen
 • Universitetsforlaget
 • Varde Consulting
 • VG Nett
 • Wimp Music / TIDAL
 • Zenitel

Aktuelt